Subregion PółnocnyAktualnościBez kategorii28 września 2023r.- spotkanie Związków ZIT z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

28 września 2023r.- spotkanie Związków ZIT z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

28 września 2023r.- spotkanie Związków ZIT z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Związków ZIT z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Programów Regionalnych, Departament Strategii),Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Banku Światowego dotyczące procedowania i przyjęcia strategii ponadlokalnych oraz SUMP. Prelegenci poruszyli tematykę dotyczącą alokacji środków unijnych na finansowanie inwestycji ZIT w ramach programów regionalnych, jak również środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zintegrowanych w ramach programu FEnIKS 2021-2027.