adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: Dominika Bukalak-Gaik

Spotkanie dotyczące spółdzielni energetycznych

Spotkanie dotyczące spółdzielni energetycznych

21 listopada 2023 r., w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się spotkanie dotyczące roli spółdzielni energetycznych w procesie transformacji energetycznej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Klastrów Energii funkcjonujących w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z procesem tworzenia oraz zasadami funkcjonowania spółdzielni energetycznych oraz rozliczania energii w ramach spółdzielni. Kolejnym ważnym tematem były korzyści jakie przynosi tworzenie społeczności energetycznych oraz ich wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego JST.

Spotkanie poprowadził Pan Wojciech Chowaniak z DOEKO Group Sp. z o.o. – Koordynatora Klastrów Energii Subregionu Północnego.

Subregion PółnocnyArtykuły według: Dominika Bukalak-Gaik

Nasze Ekodoradczynie ukończyły studia podyplomowe na kierunku Eko Energetyka

Nasze Ekodoradczynie ukończyły studia podyplomowe na kierunku Eko Energetyka

26 października 2023 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej odbyło się uroczyste rozdanie Świadectw ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Eko Energetyka. Studia z pozytywnym wynikiem ukończyły Ekodoradczynie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego realizując tematy prac końcowych:

1.Akty prawa miejscowego jak jeden ze sposobów eliminacji kotłów niespełniających norm emisyjnych Dominika Bukalak-Gaik

2.Spółdzielnie energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii szansą na bezpieczeństwo energetyczne i pozyskiwanie czystej energii Ewa Chojnacka

3.Odnawialne źródła energii i ich wpływ na zużycie energii pierwotnej w domu jednorodzinnym Jolanta Szymczyk

Studia podyplomowe zrealizowane zostały w ramach Projektu Zintegrowane LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Subregion PółnocnyArtykuły według: Dominika Bukalak-Gaik

„ JERZEGO JOTKI KĘDZIORY RZEŹBY NIE TYLKO BALANSUJĄCE NA JURZE KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKIEJ”

„ JERZEGO JOTKI KĘDZIORY RZEŹBY NIE TYLKO BALANSUJĄCE NA JURZE KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKIEJ”

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wydany pod patronatem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Przewodnik „ JERZEGO JOTKI KĘDZIORY RZEŹBY NIE TYLKO BALANSUJĄCE NA JURZE KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKIEJ”.

Przewodnik jest drugą, poszerzoną wersją publikacji związaną z okrągłą rocznicą życia i twórczości Jerzego Kędziory, twórcy tak bardzo związanego swoim życiem i twórczością z Subregionem Północnym. Przewodnik jest swojego rodzaju przeglądem najważniejszych dzieł rozproszonych na całej Jurze, sięgającym terenów Małopolski. Można w nim podziwiać dzieła znajdujące się w stolicy subregionu – Częstochowie, ale również zdobiące inne, wyjątkowe miejsca.

Jerzy Kędziora jest twórcą regionalnym, którego twórczość nie tylko ubogaca subregion, ale sam artysta ze swoimi dziełami  stał się swoistym ambasadorem wynoszącym nasz region na arenę międzynarodową.

Należy zaznaczyć, że sam przewodnik powstał dzięki uprzejmości i  przy ścisłej współpracy z artystą, który najciekawiej i najbardziej wnikliwie opowiada o swojej twórczości.

Subregion PółnocnyArtykuły według: Dominika Bukalak-Gaik

Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyn oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego

Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyn oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego

Szanowni Państw,

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Częstochowie została podpisana kolejna umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyn oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego, inwestycji dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach perspektywy finansowej FE SL 2021- 2027, w zakresie rozwoju transportu publicznego.

W uroczystym podpisaniu udział wzięli Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego Jan Miarzyński , Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk oraz Partnerzy projektu Wójt Dąbrowy Zielonej Maria Włodarczyk, Burmistrz Gminy Koniecpol Ryszard Suliga, Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma, Wójt Gminy Przyrów Robert Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, Członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Henryk Kiepura oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski.