adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: Iwona Korgól

Warsztaty dot. tras rowerowych 24-25.06.2021r.

Warsztaty dot. tras rowerowych 24-25.06.2021r.

W dniu 24 czerwca 2021r. o godzinie 8.00 pod hotelem „Kinga” ul. Nadrzeczna 35 w Żarkach Letnisko odbyła się zbiórka osób z rowerami z gr. roboczej ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych. Po zostawieniu przez uczestników bagaży i samochodów, bus dowiózł uczestników wraz rowerami do Częstochowy – stacja Dworzec Raków (węzły przesiadkowe) skąd grupa rowerowa wyruszyła do następnego miejsca zbiórki, zgodnie z trasą ustaloną przez Koordynatora Grupy ( poniżej link do trasy ścieżki rowerowej ).

Po dotarciu do miejsca docelowego w Żarkach Letnisko odbyła się I-wsza część warsztatów. nt. przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Subregionu Północnego, natomiast II część warsztatów odbyła się w dniu 25 czerwca 2021r.

W trasie rowerowej oraz warsztatach uczestniczyli goście: oficer rowerowy woj. śląskiego ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele z gmin Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz pracownicy biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego.

Agenda spotkania
https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/06/Agenda_sciezki_rowerowe_24_25_06-2.pdf

Trasa rowerowa
https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/07/trasa-rowerowa.png

Galeria zdjęć

Subregion PółnocnyArtykuły według: Iwona Korgól

Związek Subregionu Północnego członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej

Związek Subregionu Północnego członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej

Miło nam poinformować, że w dniu 01 czerwca 2021 roku Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej uchwałą nr 6/IV/2021 przyjął Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego woj. Śląskiego w poczet członków Śląskiej Organizacji Turystycznej. 

Dzięki członkostwu ww. Organizacji przed Stowarzyszeniem otwiera się możliwość rozwoju funkcji turystycznych w Subregionie Północnym oraz tworzenie nowego, pozytywnego wizerunku Subregionu, jako destynacji turystycznej wartej odwiedzenia, o bogatej ofercie wypoczynkowo-kulturalnej przyjaznej dla turystów z kraju i zagranicy.

Z turystycznym pozdrowieniem

ZGiPSPN

Subregion PółnocnyArtykuły według: Iwona Korgól

Zgłoś propozycje projektów dla NGO w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027

Zgłoś propozycje projektów dla NGO w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027 prowadzi prace, w porozumieniu z NGO, związane z tworzeniem bazy projektów, które mają szansę na realizację, z tych właśnie środków unijnych.

👉 Prace nad projektowaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027 weszły w taki etap, że niezbędne jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w tym temacie.

Jedno jest więc pewne, że jeśli nie Chcecie zostać pominięci, powinniście się zaangażować już teraz!

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich NGO z Miasta Częstochowa, Powiatu Częstochowskiego, Powiatu Kłobuckiego i Powiatu Myszkowskiego do przesyłania informacji, propozycji projektów, które mają szanse na realizację, które chcą Państwo realizować na terenie Subregionu Północnego, w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027 .

Uwagi i propozycje prześlij na adres:👇

ikorgol@subregion-polnocny.pl do 1️⃣0️⃣ maja 2021r

Subregion PółnocnyArtykuły według: Iwona Korgól

Pierwsza wersja regionalnego programu na lata 2021-2027

Pierwsza wersja regionalnego programu na lata 2021-2027

31 marca br. Zarząd Województwa przyjął wstępny projekt dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Program na lata 2021-2027

Nowy program regionalny będzie nosił nazwę „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” i podobnie jak obecne RPO WSL 2014-2020 będzie zarządzany przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Przedmiotem interwencji programu na lata 2021-2027 będą inwestycje m.in. w:

 • działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw,
 • rozwój MŚP,
 • e-usługi publiczne,
 • rozwój OZE i efektywności energetycznej,
 • przystosowanie regionu do zmian klimatu,
 • ochronę terenów cennych pod względem przyrodniczym,
 • gospodarkę wodno-ściekową i odpadową,
 • regionalną infrastrukturę transportową,
 • infrastrukturę kulturalną i turystyczną,
 • aktywizację zawodową oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców,
 • usługi środowiskowe (usługi społeczne, opieka długookresowa i psychiatryczna, e-usługi, integracja społeczna, ekonomia społeczna, edukacja na potrzeby rynku pracy, profilaktyka w ochronie zdrowia, standardy usług w zakładach leczniczych, integracja imigrantów).

Powyższy zakres wsparcia obejmuje pięć celów polityki spójności wskazanych w projektach rozporządzeń dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Więcej informacji: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pierwsza_wersja_programu_2021_2027?fbclid=IwAR3qEb451u51_3WfofBv3tVYGmr5gzU5FJPF8eCfGde5NovYmWkrP3b1NOM