adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: jsmela

„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

‼️📣Dobre wieści od poniedziałku….😊👌

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru FESL.05.14-IP.02-054/23, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026‼️‼️‼️

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny Plus ( EFS + )

Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy

Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

🔵Całkowita wartość projektu: 5 065 857, 50 PLN

🔵Kwota dofinansowania: 4 305 978, 87 PLN

🔵Okres realizacji: 1.04.2024 – 30.09.2026

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym w 33 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 1 jednostce budżetowej samorządu terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie świadczonych przez nich usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, w tym kompetencji cyfrowych oraz w zakresie zielonej gospodarki🌍.

W projekcie zaplanowano 4 zadania, w ramach których realizowane będą szkolenia i studia podyplomowe oraz działania promocyjno-informacyjne, rekrutacja, monitoring.

Grupa docelowa: 1️⃣0️⃣3️⃣1️⃣‼️‼️‼️pracowników/pracownic, w tym 803 Kobiet i 228 Mężczyzn zatrudnionych w 33 urzędach jednostek gminnych i powiatowych oraz w 1 jednostce budżetowej, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r., art. 2 na podstawie wyboru lub mianowania lub powołania lub umowy o pracę.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 1031 (803 Kobiet, 228 Mężczyzn)

• Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności cyfrowych – 570 (457 Kobiet, 113 Mężczyzn)

• Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności „zielonych” – 114 (75 Kobiet, 39 Mężczyzn)

• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  – 877 (683 Kobiet, 194 Mężczyzn)

• Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje po opuszczeniu programu – 97 (33 Kobiet, 64 Mężczyzn)

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

Subregion PółnocnyArtykuły według: jsmela

Rowerem przez Jurę !!

Rowerem przez Jurę !!

Subregion Północny Województwa Śląskiego przygotowuje się do realizacji zarówno wspólnych, jak i indywidualnych projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W ramach planowanych do realizacji projektów powstanie w najbliższych latach w subregionie sieć

2️⃣0️⃣0️⃣km dróg rowerowych‼️

Jednym z niezbędnych elementów procedury poprzedzającej realizację zadania są umowy o partnerstwie w sprawie takich zintegrowanych inwestycji.

4 kwietnia podpisano umowę partnerstwa dotyczącą projektu „Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17”, który wpisze się w projekt w skali krajowej. Trasa nr 17, zwana Wartostradą, przebiegać będzie głownie wzdłuż Warty (a później na południe do granicy ze Słowacją), obejmując województwa: śląskie, łódzkie, wielkopolskie i lubuskie. Jej przebieg na obszarze naszego subregionu prowadzi – patrząc od północy – przez gminy: Kłomnice, Mstów, Częstochowa, Olsztyn, Żarki i Niegowę. Długość zaplanowanej trasy rowerowej na obszarze subregionu to 7️⃣8️⃣km👏 (w tym długość infrastruktury niezbędnej do budowy to 48 km).

5 kwietnia to data zawarcia kolejnych umów partnerskich dotyczących budowy tras rowerowych nr 609 oraz 6.

Trasa nr 609, ma rangę regionalną (wojewódzką). Obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie. Jej przebieg na obszarze Subregionu Północnego prowadzi przez gminy: Blachownia, Częstochowa, Kamienica Polska, Kłobuck, Konopiska, Lipie, Myszków, Opatów, Poczesna, Popów, Poraj, Wręczyca Wielka, Żarki. Długość planowanej trasy rowerowej na obszarze Subregionu : 1️⃣0️⃣1️⃣ km❗️❗️

Trasa nr 6 jest trasą łączącą województwo dolnośląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie oraz lubelskie. Jej przebieg na obszarze Subregionu Północnego prowadzi przez gminy: Blachownia, Częstochowa, Kruszyna, Mykanów, Rędziny. Długość planowanej trasy rowerowej na obszarze Subregionu : 5️⃣2️⃣km❗️❗️

Obecnie na bazie powstałych koncepcji przygotowywane są programy funkcjonalno-użytkowe. Wnioski o dofinansowanie związek subregionalny zamierza złożyć w listopadzie, a w przyszłym roku rozpisywane będą – przez poszczególne miasta i gminy – przetargi wykonawcze. Realizacja inwestycji to lata 2025 i 2026.🚵‍♀️🚵🚵‍♂️🚴‍♀️🚴

Subregion PółnocnyArtykuły według: jsmela

SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZENIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020, A TAKŻE OMÓWIENIE NOWYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027

SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZENIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020, A TAKŻE OMÓWIENIE NOWYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027

W dniu 3 kwietnia 2024 roku na terenie powiatu częstochowskiego odbyły się spotkania z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy i jednocześnie Członka Zarządu Związku Gmin i Powiatów  Subregionu Północnego Piotra Grzybowskiego oraz Dyrektora Biura Związku Wojciecha Ostaszewskiego, w których uczestniczyli włodarze oraz pracownicy jednostek samorządowych należących do Subregionu Północnego, tj. z gmin: Rędziny, Mykanów, Kruszyna, Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Janów, Przyrów, Lelów, Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Poczesna, Kamienica Polska, Starcza oraz Blachownia.

Spotkania dotyczyły podsumowania minionej perspektywy na lata 2014-2020 i zaprezentowania przez gminy zrealizowanych projektów, które dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu ze środków unii europejskiej pozwoliły na rozwój obszarów gminnych zarówno pod względem infrastruktury jak również działań miękkich.

Przedstawiciele gminnych jednostek rozmawiali także o swoich planach w zakresie nowych projektów  do realizacji. Szansę taką daje nowy okres programowania na lata 2021-2027 na  zdobycie dla Subregionu Północnego puli funduszy unijnych, które będą służyć temu, aby samorządy wzrastały gospodarczo, inwestycyjnie, społecznie oraz w każdym innym aspekcie.