adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: jsmela

Subregion Północny rusza z perspektywą finansową UE na lata 2021-2027! 

Subregion Północny rusza z perspektywą finansową UE na lata 2021-2027! 

Subregion Północny rusza z perspektywą finansową UE na lata 2021-2027! 

Z dumą pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisane zostało porozumienie w zakresie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.
Kwota na dofinansowanie projektów realizowanych przez  dla gminy i powiaty zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego to 154 mln euro (tj.694 mln złotych).

W uroczystym podpisaniu udział wzięła Anna  Jedynak Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Grzegorz Boski Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Przewodniczący Związku  Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Krzysztof Matyjaszczyk, Członkowie Zarządu: Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela, Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura, Starosta Powiatu Myszkowskiego Piotr Kołodziejczyk, Burmistrz Gminy Miasta Kłobuck Jerzy Zakrzewski, Burmistrz Gminy Miasta Myszków Włodzimierz Żak oraz Dyrektor  Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Wojciech Ostaszewski.

Cały Subregion Północny rozpoczął już analizę swoich potrzeb i zaplanował działania czego wyrazem jest przygotowana :

„Strategia Rozwoju dla Subregionu Północnego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”

Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 będą wykorzystane na następujące działania:

 • Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej
 • Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych
 • Odnawialne źródła energii
 • Wsparcie dla klimatu
 • Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Ochrona przyrody i bioróżnorodność
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego
 • Zrównoważona multimodalna mobilność miejska
 • Regionalne Trasy Rowerowe
 • Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
 • Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym
  Rozwój ZIT
 • Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

Trzymajcie kciuki!!!

Subregion PółnocnyArtykuły według: jsmela

Spotkanie przedstawicieli gmin w sprawie tras rowerowych 609,6 oraz 17

Spotkanie przedstawicieli gmin w sprawie tras rowerowych 609,6 oraz 17

W dniu 17 sierpnia w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie gmin przez obszar których przebiegać będzie regionalna trasa rowerowa nr 609. Spotkanie miało na celu ustalenie ostatecznego przebiegu trasy rowerowej wraz z wariantami wynikającymi z możliwości realizacyjnych. W uzgodnieniach wzięli udział przedstawiciele gmin: Myszków, Żarki, Poraj, Kamienica Polska, Poczesna, Konopiska, Częstochowa, Blachownia, Wręczyca Wielka i Kłobuck. Następnym etapem prac będzie opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. W przyszłości Związek ma w planach budowę trzech tras rowerowych o znaczeniu regionalnym tj. trasy 609, 6 oraz 17.

Subregion PółnocnyArtykuły według: jsmela

Spotkanie Lidera i Koordynatora Klastrów Energii Województwa Śląskiego z przedsiębiorcami i przedstawicielami spółek komunalnych

Spotkanie Lidera i Koordynatora Klastrów Energii Województwa Śląskiego z przedsiębiorcami i przedstawicielami spółek komunalnych

W dniu 27 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miasta Częstochowy Lider i Koordynator Klastrów Energii Województwa Śląskiego spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami spółek komunalnych. Podczas spotkania przedstawiono korzyści, jakie niesie za sobą przynależność do Klastra Energii, a mianowicie:
1. Dedykowane dotacje dostępne jedynie dla członków Klastrów Energii;
2. Zasady działania sytemu opustowego;
3. Inwestycje w OZE i ich znaczenie dla lokalnego klimatu społeczno-środowiskowego;
4. Możliwości obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez wykorzystanie OZE;
Uczestnikom spotkania przedstawiono także możliwe formy przystąpienia do Klastra oraz zachęcono ich do aktywnego zaangażowania się, w ramach dzielności Klastra Energii, w inicjatywy na rzecz szeroko rumianego rozwoju społeczno-gospodarczego Subregionu.