adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Szkolenie z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Szkolenie z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z nowelizacji ustawy

Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, które odbędzie się w dniu 03-02-20201r.

Szczegółowe dane dotyczące szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie państwo w zakładce szkolenia.

Zapraszamy!

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z Archiwizacji dokumentacji projektów unijnych -procedury, zasady, odpowiedzialność karna

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z Archiwizacji dokumentacji projektów unijnych -procedury, zasady, odpowiedzialność karna

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z zakresu archiwizacji dokumentacji projektów unijnych – procedury, zasady, odpowiedzialność karna, które odbędzie się w dniu 15-12-2020r.

Szkolenie poprowadzi mgr Mirosław Szatarski -ekspert z Archiwum Państwowego .

Tematyka szkolenia będzie obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

  1. Charakterystyka obowiązujących przepisów.
  2. Wartościowanie dokumentacji w instytucjach zarządzających klasyfikacją oraz kwalifikacja.
  3. Wartościowanie  Charakterystyka postępowania z dokumentacją w poszczególnych fazach realizacji dokumentacji.
  4. Przygotowania akt projektów unijnych do przekazania do Archiwum Państwowego jednostek pod nadzorem.

5. Praktyczne wskazówki w sprawie obowiązkowej archiwizacji akt dokumentacji unijnej oraz dokumentacji własnej.

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem. Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać do dnia 10.12.2020r. do godziny 10.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ONLINE

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ONLINE

Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno- prywatnego.

Szanowni Państwo,

zapraszam Państwa do udziału w dniu 07.09.2020r. w szkoleniu online z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rekrutacji oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się w zakładce Szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia!!!

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Szkolenie z zakresu Finansów

Szkolenie z zakresu Finansów

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu on-line, z następujących tematów

 1.     Kontrola i audyt projektów unijnych – Kompendium dobrych praktyk.

 2.     Księgowość projektów unijnych, kwalifikowalność VAT w projektach oraz kwalifikowalność  wydatków.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 maja br. o godzinie  9.00.

Czas trwania szkolenia – 6 godzin dydaktycznych.

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Jarosław Stankiewicz – Dyplomowany trener biznesu i coach, doświadczony menedżer , ekspert w dziedzinie księgowości , finansów, kadr i płac. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na stanowiskach: Dyrektora Finansowego, Głównego Księgowego, Kontrolera Finansowego , Dyrektora HR i Prezesa Zarządu.

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 15.05.2020r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Liczba uczestników szkolenia ograniczona!!!