adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Szkolenie online 11.06.2021r.

Szkolenie online 11.06.2021r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z zakresu:

Regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Tematyka szkolenia:

-Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne

-Regulowanie stanu prawnego własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

-Regulowanie tytułu własności nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

-Znoszenia współwłasności

-Obowiązki w zakresie regulacji uwłaszczeń na rzecz osób fizycznych i prawnych

-Obowiązki w zakresie ustanawiania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych

Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.

Prowadzącym szkolenie będzie mec. Robert Ostrowski – ekspert z zakresu gospodarki nieruchomościami

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 08.06.2021r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Liczba uczestników szkolenia ograniczona!!! 

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Szkolenie z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Szkolenie z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z nowelizacji ustawy

Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, które odbędzie się w dniu 03-02-20201r.

Szczegółowe dane dotyczące szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie państwo w zakładce szkolenia.

Zapraszamy!

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z Archiwizacji dokumentacji projektów unijnych -procedury, zasady, odpowiedzialność karna

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z Archiwizacji dokumentacji projektów unijnych -procedury, zasady, odpowiedzialność karna

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z zakresu archiwizacji dokumentacji projektów unijnych – procedury, zasady, odpowiedzialność karna, które odbędzie się w dniu 15-12-2020r.

Szkolenie poprowadzi mgr Mirosław Szatarski -ekspert z Archiwum Państwowego .

Tematyka szkolenia będzie obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

  1. Charakterystyka obowiązujących przepisów.
  2. Wartościowanie dokumentacji w instytucjach zarządzających klasyfikacją oraz kwalifikacja.
  3. Wartościowanie  Charakterystyka postępowania z dokumentacją w poszczególnych fazach realizacji dokumentacji.
  4. Przygotowania akt projektów unijnych do przekazania do Archiwum Państwowego jednostek pod nadzorem.

5. Praktyczne wskazówki w sprawie obowiązkowej archiwizacji akt dokumentacji unijnej oraz dokumentacji własnej.

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem. Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać do dnia 10.12.2020r. do godziny 10.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ONLINE

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ONLINE

Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno- prywatnego.

Szanowni Państwo,

zapraszam Państwa do udziału w dniu 07.09.2020r. w szkoleniu online z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rekrutacji oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się w zakładce Szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia!!!