adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko został przyjęty!!!

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko został przyjęty!!!

W dniu 23 listopada br. Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Ślaskiego Uchwałą Nr 20/2023 przyjęło Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Plan posłuży mieszkańcom Subregionu Północnego przede wszystkim w poprawie dostępności do usług transportowych oraz ułatwi osiąganie celów podróży i mobilność. Nastąpi to poprzez działania i inwestycje skierowane m. in. na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, integrację usług transportowych, poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników oraz ograniczenie emisyjności w transporcie publicznym.

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

III etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

III etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Zapraszamy do udziału w III etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Ślaskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko!

Zapoznaj się z projektem dokumentu

Wnioski i uwagi do projektu można składać od 09 października do 29 października 2023 r. pod adresem e-mail: konsultacje@lpw-grupa.pl

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach:

16.10.2023 r. o godz. 17:00-19:30 w Przyrowie,

Urząd Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7 (sala sesyjna)


17.10.2023 r. o godz. 17.00-19.30, w Kłobucku,

Starostwo Powiatowe  ul. Skorupki 46A sala 214

18.10.2023 r. o godz. 17.00-19.00 w Myszkowie,

Starostwo Powiatowe przy ul. Pułaskiego 6 pok. nr. 19 (sala sesyjna)

20.10.2023 r. o godz. 17.00-19:30 w Częstochowie,

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Śląska 3/5


Z A P R A S Z A M Y!
Weź udział w konsultacjach społecznych i miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości!

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

II Mistrzostwa Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Crossie rowerowym za nami

W dniu 16 września br. w Parzymiechach odbyły się II Mistrzostwa Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Crossie rowerowym. Mistrzostwa otworzyła Pani Bożena Wieloch Wójt Gminy Lipie. Drużynom dopingowali m.in. Poseł na Sejm Pan Zdzisław Wolski, Wiceprezydent Miasta Częstochowy Pan Piotr Grzybowski, Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura, Starosta Powiatu Myszkowskiego Pan Piotr Kołodziejczyk, Radna Rady Miasta Częstochowy Małgorzata Iżyńska oraz Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski.

W tegorocznych Mistrzostwach brały udział drużyny szkól podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zawodnikom towarzyszył nie tylko dobry nastrój ale też wyśmienita pogoda. Puchar dla najlepszej drużyny szkół podstawowych trafił do Gminy Lipie. Ze szkól średnich najlepsza okazała się drużyna reprezentująca Powiat Kłobucki.

Gratulacje i podziękowania kierujemy do wszystkich Włodarzy oraz drużyn biorących udział w Mistrzostwach i zapraszamy za rok , na kolejne trzecie już zmagania młodzieży Subregionu Północnego w Crossie rowerowym.

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Podpisanie umowy partnerstwa na realizację projektu pn.”Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”

Podpisanie umowy partnerstwa na realizację projektu pn.”Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”. W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela  oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski.

Jest to piąta a zarazem ostatnia z  umów partnerstwa  dotyczących  budowy centrów przesiadkowych na terenie całego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Dostarczone poprzez centra przesiadkowe rozwiązania umożliwią swobodną i niskoemisyjną komunikację mieszkańcom Miasta Częstochowy jak i  całego Subregionu.