adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Zaproszenie do udziału w projekcie mającym na celu wzmacnianie wzajemnych relacji i promowanie dobrych praktyk między samorządami i lokalnymi przedsiębiorcami, zainicjowanym przez ZPP, a przy wsparciu Center for International Private Enterprise – CIPE

Zaproszenie do udziału w projekcie mającym na celu wzmacnianie wzajemnych relacji i promowanie dobrych praktyk między samorządami i lokalnymi przedsiębiorcami, zainicjowanym przez ZPP, a przy wsparciu Center for International Private Enterprise – CIPE

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa oraz Miasto Częstochowa mają zaszczyt zaprosić Jednostki Samorządu Terytorialnego do udziału w projekcie mającym na celu wzmacnianie wzajemnych relacji i promowanie dobrych praktyk między samorządami i lokalnymi przedsiębiorcami, zainicjowanym przez ZPP, a przy wsparciu Center for International Private Enterprise – CIPE.

W związku z tym prosimy o podzielenie się doświadczeniem i opiniami na temat programów wspierających rozwój MSP na terenie jst. W tym celu przygotowano ankietę, która jest dostępna na stronie projektu https://dialog-biznes.zpp.net.pl/.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane i nagrodzone najlepsze samorządy nagrodą – „Samorząd Przyjazny MSP”. Udział w projekcie jest bezpłatny, a zgłoszeń należy dokonać do 30 czerwca 2023 r.

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

II Mistrzostwa Subregionu Północnego Województwa Ślaskiego w Crossie rowerowym

II Mistrzostwa Subregionu Północnego Województwa Ślaskiego w Crossie rowerowym

W  dniu 16 września 2023r. w Parzymiechach odbędą się II Mistrzostwa Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Crossie rowerowym. Celem Mistrzostw jest  m.in. popularyzacja i upowszechnianie młodzieżowych wypraw rowerowych jako zdrowej formy sportu i  wypoczynku. W II Mistrzostwach Subregionu Północnego Województwa Śląskiego  mogą startować drużyny  ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Każda drużyna reprezentuje gminę lub powiat, wchodzący w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Drużyna powinna składać się z 5 osób.
• Drużyny ze szkół podstawowych: w drużynie muszą znajdować́ się 2 osoby z roczników 2011-2013 oraz 3 osoby z rocznika 2009-2010;
• Drużyny ze szkół ponadpodstawowych: w drużynie muszą znajdować́ się 2 osoby z roczników 2007-2008 oraz 3 osoby z rocznika 2004-2006;
• W każdej drużynie musi wystartować przynajmniej 1 dziewczyna.

Koszt uczestnictwa drużyny w zawodach to 500 zł.

Drużynę należy zgłosić do 25 kwietnia br. na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl 

Niech te zawody będą sportową rywalizacją drużyn wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład  Subregionu.

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Spotkanie robocze w sprawie utworzenia Marki Turystycznej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Spotkanie robocze w sprawie utworzenia Marki Turystycznej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

W dniu 20 marca w Częstochowie odbyło się spotkanie robocze dotyczące utworzenia Marki Turystycznej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, któremu przewodniczył Pan Grzegorz Boski – Członek Zarządu Województwa Ślaskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Adam Wawoczny -Prezes Ślaskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta.

Podczas spotkania Prezes ŚOT przedstawił zaproszonym gościom proces tworzenia marek turystycznych na przykładzie najmłodszej marki woj. śląskiego – Krainy Górnej Odry a przedstawiciele LGD pokazali na jakie atrakcje turystyczne Subregionu Północnego mogą liczyć turyści nie tylko z Polski.

W załączeniu fotorelacja ze spotkania oraz namiastka atrakcji turystycznych naszego Subregionu.

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

VIII Europejski Kongres Samorządów

VIII Europejski Kongres Samorządów

W dniach 6-7 marca 2023r. odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów, w którym uczestniczyli przedstawiciele Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Piotr Grzybowski- Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy, Henryk Kiepura -Starosta Powiatu Kłobuckiego, Piotr Kołodziejczyk -Starosta Powiatu Myszkowskiego, Krzysztof Smela – Starosta Powiatu Częstochowskiego oraz Wojciech Ostaszewski – Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego.

Podczas Kongresu rozmawiano m. in. o braku środków na finansowanie edukacji, bezpieczeństwie energetycznym, roli samorządów w procesie transformacji energetycznej. Omawiano również kwestie związane z możliwością dofinansowania działań inwestycyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym fotowoltaiki dla mieszkańców Subregionu Północnego.