adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Szkolenie z zakresu Finansów

Szkolenie z zakresu Finansów

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu on-line, z następujących tematów

 1.     Kontrola i audyt projektów unijnych – Kompendium dobrych praktyk.

 2.     Księgowość projektów unijnych, kwalifikowalność VAT w projektach oraz kwalifikowalność  wydatków.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 maja br. o godzinie  9.00.

Czas trwania szkolenia – 6 godzin dydaktycznych.

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Jarosław Stankiewicz – Dyplomowany trener biznesu i coach, doświadczony menedżer , ekspert w dziedzinie księgowości , finansów, kadr i płac. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na stanowiskach: Dyrektora Finansowego, Głównego Księgowego, Kontrolera Finansowego , Dyrektora HR i Prezesa Zarządu.

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 15.05.2020r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Liczba uczestników szkolenia ograniczona!!!

Subregion PółnocnyArtykuły według: kwyporkiewicz

Szkolenie z zakresu Zamówień publicznych

Szkolenie z zakresu Zamówień publicznych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu on-line, z zakresu Zamówień publicznych,  które odbędzie się w dniu 25 maja br. o godzinie  9.00. Zakres tematów poruszanych podczas szkolenia przedstawia się następująco:

  1. Zamówienia publiczne dla zaawansowanych – sytuacje krytyczne w zamówieniach publicznych okiem organu kontrolującego (omówienie ogólne).
  2. Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie.
  3. Wydatkowanie środków publicznych do 30 tyś euro: organizacja, stosowanie, zasada konkurencyjności- planowanie, procedura dokumentowanie, sprawozdanie.

Czas trwania szkolenia – 6 godzin dydaktycznych.

Prowadzącą szkolenie będzie Pani Magdalena Michałowska – Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca – certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX – 2007 W- wa (realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu finansowanego z środków UE).

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 15.05.2020r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Liczba uczestników szkolenia ograniczona!!!