adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: sp_admin

Ogłoszenie o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze pracowników

Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego ogłasza nabór pracowników na Ekodoradcę Subregionalnego w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Pełna treść ogłoszenia

Subregion PółnocnyArtykuły według: sp_admin

Porozumienie

Porozumienie

10 marca 2020 roku powstało FORUM SUBREGIONÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO skupiające 4 samorządowe stowarzyszenia, których członkami jest blisko 200 samorządów.

10 marca 2020 r. przechodzi do historii jako dzień, w którym jako pierwsze w kraju, działające na terenie jednego województwa, wszystkie subregionalne (NUTS 3) związki gmin i powiatów, na poziomie zarządzających nimi dyrektorów, porozumiały się tworząc platformę wsparcia pod nazwą FORUM SUBREGIONÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. W ramach FORUM podejmowane będą wspólne działania na rzecz wzmocnienia pozycji wobec administracji rządowej, samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz innych samorządów, organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Subregion Centralny (81 gmin i powiatów) Subregion Zachodni (28), Subregion Południowy (41) i Subregion Północny (34). W sumie 184 gminy i powiaty.

Adam Wawoczny PRZEWODNICZĄCYM FORUM.

Subregion PółnocnyArtykuły według: sp_admin

Śląski pakiet dla gospodarki – działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Śląski pakiet dla gospodarki – działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.