adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: wostaszewski

V Nabór dla działania 2.1. Typ 5 – Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

V Nabór dla działania 2.1. Typ 5 – Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

60 mln zł unijnych dotacji na gospodarowanie wodami opadowymi

Już od 29 czerwca samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dofinansowanie na projekty obejmujące m.in.
budowę, rozbudowę lub remont:
☑️sieci kanalizacji deszczowej,
☑️zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
☑️likwidację zasklepienia lub uszczelnienia gruntu przez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody.

Do konkursu – poza jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami – mogą przystąpić podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, czyli np. spółki komunalne.

Wszystko po to, aby przeciwdziałać skutkom suszy oraz obniżać ryzyko powodziowe

Więcej szczegółów na naszej stronie: https://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich/art,29,v-nabor-dla-dzialania-2-1-typ-5-systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich.html?fbclid=IwAR1N8lFaR-k_52OLYnLpYNyoyMn1CnVFyh6cv1o_0synK9RvTVzxGQQiV80