adkabsdkasjkdnl

Warsztaty Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027

Warsztaty Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pt. Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027 – warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego organizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów,  które odbędą się 4 – 5 listopada 2021 r. (czwartek-piątek) w Częstochowie.

Szczegółowy harmonogram warsztatów wraz z informacjami organizacyjnymi w załączeniu.

Warsztaty poprowadzi p. Anna Krzyżanowska-Orlik, ekspert odpowiedzialny za procesy związane z programowaniem regionalnych programów operacyjnych, wstępną oceną projektów strategicznych, a także opracowaniem wielu dokumentów strategicznych, operacyjnych oraz wytycznych w zakresie wdrażania polityki regionalnej i funduszy europejskich.

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszonego na stronie www.silesia.org.pl (Zgłoszenia udziału) w terminie do dn. 28 października 2021 r. (czwartek). Potwierdzenie udziału zostanie przesłane osobą zgłoszonym drogą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą odpowiedzialną za organizację ww. warsztatów w biurze Związku jest p. Przemysław Antkowiak, Specjalista ds. polityk i programów rozwojowych (tel. 32 251 10 21 lub e-mail: pantkowiak@silesia.org.pl).

21 październik br. bezpłatne szkolenie on-line z „Dostępu do informacji publicznej”

21 październik br. bezpłatne szkolenie on-line z „Dostępu do informacji publicznej”

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu z dostępu do informacji publicznej

Zagadnienia szkolenia:

1) Informacja publiczna – definicja.

2) Informacja publiczna a dostęp do informacji o środowisku.

2) Jakie dane nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu.

3) Informacja publiczna przetworzona.

4) Definicja interesu publicznego przy informacji publicznej przetworzonej.

5) Forma udostępnienia informacji publicznej.

6) Odmowa udostępnienia informacji publicznej.

Termin szkolenia 21.10.2021 roku. Czas trwania 10:00-14:00.

Prowadzącym szkolenie będzie Radca Prawny Joanna Wisła-Płonka z Kancelarii Casus

Organizator prześle linki do platformy, na której odbędzie się szkolenie na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 15-10-2021r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Zapraszamy do udziału!!!

Bezpłatne szkolenie online z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odszkodowaniach za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w świetle najnowszego orzecznictwa. Termin szkolenia -15.09.2021r.

Bezpłatne szkolenie online z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odszkodowaniach za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w świetle najnowszego orzecznictwa. Termin szkolenia -15.09.2021r.

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu online z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odszkodowaniach za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne . Rozpoczęcie szkolenia godzina 10.00. Zakres tematyczny szkolenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym.

Prowadzącym szkolenie będzie Mirosław Gdeszekspert z zakresu gospodarki nieruchomościami. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Organizator prześle linki do platformy, na której odbędzie się szkolenie na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 08.09.2021r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Zapraszamy do udziału!!!

  

 

34 samorządy Subregionu Północnego Województwa Śląskiego przygotowują Strategię Terytorialną Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

34 samorządy Subregionu Północnego Województwa Śląskiego przygotowują Strategię Terytorialną Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

W związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2021-2027 oraz rozpoczętym procesem przygotowania zarysu Strategii Terytorialnej Subregionu Północnego  na lata 2021-2027, zachęcamy przedsiębiorców działających na terenie naszego subregionu oraz mieszkańców i organizacje pozarządowe (NGO) do wsparcia naszych działań poprzez wypełnienie poniższej ankiety.

Link do ankiety dla przedsiębiorców: https://www.interankiety.pl/f/pEdA4R1M

Link do ankiety dla mieszkańców: https://www.interankiety.pl/f/6MebrJX4

Link do ankiety dla organizacji pozarządowych (NGO): https://www.interankiety.pl/f/9vK1W68Q