adkabsdkasjkdnl

Inwestycje realizowane w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego

Zgłoś propozycje projektów dla NGO w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027

Zgłoś propozycje projektów dla NGO w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027 prowadzi prace, w porozumieniu z NGO, związane z tworzeniem bazy projektów, które mają szansę na realizację, z tych właśnie środków unijnych.

👉 Prace nad projektowaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027 weszły w taki etap, że niezbędne jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w tym temacie.

Jedno jest więc pewne, że jeśli nie Chcecie zostać pominięci, powinniście się zaangażować już teraz!

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich NGO z Miasta Częstochowa, Powiatu Częstochowskiego, Powiatu Kłobuckiego i Powiatu Myszkowskiego do przesyłania informacji, propozycji projektów, które mają szanse na realizację, które chcą Państwo realizować na terenie Subregionu Północnego, w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027 .

Uwagi i propozycje prześlij na adres:👇

ikorgol@subregion-polnocny.pl do 1️⃣0️⃣ maja 2021r

Pierwsza wersja regionalnego programu na lata 2021-2027

Pierwsza wersja regionalnego programu na lata 2021-2027

31 marca br. Zarząd Województwa przyjął wstępny projekt dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Program na lata 2021-2027

Nowy program regionalny będzie nosił nazwę „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” i podobnie jak obecne RPO WSL 2014-2020 będzie zarządzany przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Przedmiotem interwencji programu na lata 2021-2027 będą inwestycje m.in. w:

 • działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw,
 • rozwój MŚP,
 • e-usługi publiczne,
 • rozwój OZE i efektywności energetycznej,
 • przystosowanie regionu do zmian klimatu,
 • ochronę terenów cennych pod względem przyrodniczym,
 • gospodarkę wodno-ściekową i odpadową,
 • regionalną infrastrukturę transportową,
 • infrastrukturę kulturalną i turystyczną,
 • aktywizację zawodową oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców,
 • usługi środowiskowe (usługi społeczne, opieka długookresowa i psychiatryczna, e-usługi, integracja społeczna, ekonomia społeczna, edukacja na potrzeby rynku pracy, profilaktyka w ochronie zdrowia, standardy usług w zakładach leczniczych, integracja imigrantów).

Powyższy zakres wsparcia obejmuje pięć celów polityki spójności wskazanych w projektach rozporządzeń dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Więcej informacji: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pierwsza_wersja_programu_2021_2027?fbclid=IwAR3qEb451u51_3WfofBv3tVYGmr5gzU5FJPF8eCfGde5NovYmWkrP3b1NOM