adkabsdkasjkdnl

Krok do ekologicznego Powiatu Częstochowskiego 🍀🔥

Krok do ekologicznego Powiatu Częstochowskiego 🍀🔥

W Subregionie Północnym dbamy o środowisko, ekologię, edukację i zrównoważony rozwój! Wszystko w oparciu o współpracę i partnerstwo💪

15 stycznia 2020 r. została powołana do życia otwarta grupa robocza, która zajmie się ekologią i ochroną środowiska w Powiecie Częstochowskim.

Głównym założeniem tworzonego projektu jest wzmocnienie poczucia społecznej odpowiedzialności za środowisko, w tym edukacja, ale także faktyczne wpływanie na bioróżnorodność oraz ekosystem naszego powiatu. Wspieramy i Pomagamy.

Więcej informacji:

https://czestochowa.powiat.pl/krok-do-ekologicznego-powiatu

Konsultacje dot.Perspektywy 2021-2027📣

Konsultacje dot.Perspektywy 2021-2027📣

Organizacje pozarządowe, chcące włączyć się w proces konsultacji dokumentów wypracowywanych w regionie w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu poprzez formularz rejestracyjny:

https://forms.gle/rxa66zNw5V6tk8z97

Oznacza to, że każdy może mieć realny wpływ na rzeczywistość związaną z ekonomią społeczną i wsparciem UE.

Zapraszamy!

Szkolenie z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Szkolenie z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z nowelizacji ustawy

Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, które odbędzie się w dniu 03-02-20201r.

Szczegółowe dane dotyczące szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie państwo w zakładce szkolenia.

Zapraszamy!

Środki europejskie dla Polski na lata 2021-2027 – konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Środki europejskie dla Polski na lata 2021-2027 – konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania środków europejskich na lata 2021-2027.

Czego dotyczą konsultacje?

Na lata 2021-2027 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej ok. 770 mld zł. Z czego ok. 57 mld euro przypadnie nam w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a 66,8 mld euro na realizację polityki spójności w nowym okresie programowania.

Aktualnie powstają projekty dokumentów, w których zostaną zapisane cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, której projektu będą dotyczyły najbliższe konsultacje społeczne.

Umowa Partnerstwa będzie miała kluczowy wpływ na sposób i jakość wydatkowania środków unijnych, z tego względu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.”

Ze względu na ważność tematu, który będzie dotyczył w przyszłości wszystkie JST z Subregionu Północnego oraz naszą dalszą współpracę z zakresu wydatkowania środków unijnych, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu – przynajmniej jednej osoby z każdej gminy/powiatu Subregionu Północnego.

Konsultacje będą odbywały się on-line we wtorek 19 stycznia od godz. 14.00.

Aby wziąć w nich udział wystarczy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy, który został udostępniony pod linkiem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/formularz-rejestracyjny-dla-woj-slaskiego-19-stycznia-2021/