adkabsdkasjkdnl

Warsztaty dot. tras rowerowych 24-25.06.2021r.

Warsztaty dot. tras rowerowych 24-25.06.2021r.

W dniu 24 czerwca 2021r. o godzinie 8.00 pod hotelem „Kinga” ul. Nadrzeczna 35 w Żarkach Letnisko odbyła się zbiórka osób z rowerami z gr. roboczej ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych. Po zostawieniu przez uczestników bagaży i samochodów, bus dowiózł uczestników wraz rowerami do Częstochowy – stacja Dworzec Raków (węzły przesiadkowe) skąd grupa rowerowa wyruszyła do następnego miejsca zbiórki, zgodnie z trasą ustaloną przez Koordynatora Grupy ( poniżej link do trasy ścieżki rowerowej ).

Po dotarciu do miejsca docelowego w Żarkach Letnisko odbyła się I-wsza część warsztatów. nt. przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Subregionu Północnego, natomiast II część warsztatów odbyła się w dniu 25 czerwca 2021r.

W trasie rowerowej oraz warsztatach uczestniczyli goście: oficer rowerowy woj. śląskiego ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele z gmin Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz pracownicy biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego.

Agenda spotkania
https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/06/Agenda_sciezki_rowerowe_24_25_06-2.pdf

Trasa rowerowa
https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2021/07/trasa-rowerowa.png

Galeria zdjęć

Związek Subregionu Północnego członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej

Związek Subregionu Północnego członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej

Miło nam poinformować, że w dniu 01 czerwca 2021 roku Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej uchwałą nr 6/IV/2021 przyjął Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego woj. Śląskiego w poczet członków Śląskiej Organizacji Turystycznej. 

Dzięki członkostwu ww. Organizacji przed Stowarzyszeniem otwiera się możliwość rozwoju funkcji turystycznych w Subregionie Północnym oraz tworzenie nowego, pozytywnego wizerunku Subregionu, jako destynacji turystycznej wartej odwiedzenia, o bogatej ofercie wypoczynkowo-kulturalnej przyjaznej dla turystów z kraju i zagranicy.

Z turystycznym pozdrowieniem

ZGiPSPN

Szkolenie online 11.06.2021r.

Szkolenie online 11.06.2021r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z zakresu:

Regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Tematyka szkolenia:

-Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne

-Regulowanie stanu prawnego własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

-Regulowanie tytułu własności nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

-Znoszenia współwłasności

-Obowiązki w zakresie regulacji uwłaszczeń na rzecz osób fizycznych i prawnych

-Obowiązki w zakresie ustanawiania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych

Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.

Prowadzącym szkolenie będzie mec. Robert Ostrowski – ekspert z zakresu gospodarki nieruchomościami

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 08.06.2021r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Liczba uczestników szkolenia ograniczona!!!