adkabsdkasjkdnl

Webinarium z rozliczania projektów EFRR i składania wniosku o płatność

Webinarium z rozliczania projektów EFRR i składania wniosku o płatność

S Z K O L E N I E – 25.11.2020 r. Rozliczanie projektów EFRR i składania wniosku o płatność

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin szkolenia: 25 listopada 2020 r.

Godziny: 9:00-13:00

Szczegółowe informacje na stronie: https://rpo.slaskie.pl/…/webinarium_z_rozliczania…

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z Archiwizacji dokumentacji projektów unijnych -procedury, zasady, odpowiedzialność karna

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z Archiwizacji dokumentacji projektów unijnych -procedury, zasady, odpowiedzialność karna

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z zakresu archiwizacji dokumentacji projektów unijnych – procedury, zasady, odpowiedzialność karna, które odbędzie się w dniu 15-12-2020r.

Szkolenie poprowadzi mgr Mirosław Szatarski -ekspert z Archiwum Państwowego .

Tematyka szkolenia będzie obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

 1. Charakterystyka obowiązujących przepisów.
 2. Wartościowanie dokumentacji w instytucjach zarządzających klasyfikacją oraz kwalifikacja.
 3. Wartościowanie  Charakterystyka postępowania z dokumentacją w poszczególnych fazach realizacji dokumentacji.
 4. Przygotowania akt projektów unijnych do przekazania do Archiwum Państwowego jednostek pod nadzorem.

5. Praktyczne wskazówki w sprawie obowiązkowej archiwizacji akt dokumentacji unijnej oraz dokumentacji własnej.

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem. Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać do dnia 10.12.2020r. do godziny 10.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

We wtorek, 1 grudnia, w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Śląski Pakiet dla Gospodarki to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla firm z regionu, która została zainicjowana przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Na wsparcie regionalnej gospodarki przeznaczono łącznie prawie 1,4 mld złotych ze środków unijnych zarządzanych z poziomu województwa. Fundusze te zostały rozdzielone na 5 filarów, w ramach których zostały rozdystrybuowane pomiędzy podmioty ubiegające się o wsparcie:

 • I filar: pożyczki bezzwrotne i płynnościowe,
 • II filar: outplacement i wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy,
 • III filar: wsparcie bezzwrotne – inwestycje w MŚP,
 • IV filar: samorządowe działania wspierające,
 • V filar: wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

Podsumowanie programu

We wtorek, 1 grudnia 2020 r. w godz. 11:00-13:00 odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Podczas wydarzenia:

 • omówiona zostanie sytuacja gospodarcza regionu w czasie pandemii koronawirusa,
 • przedstawione zostaną działania podjęte przez województwo w ramach każdego z wymienionych wyżej filarów,
 • odbędzie się podsumowanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki i przedstawienie planów województwa na przyszłość.

W konferencji będzie można wziąć udział online poprzez platformę internetową (dla zarejestrowanych uczestników)

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/konf_podsum_slask_pakietu_gospod_1122020