Działalność

Szkolenia

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z zakresu:

Regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Tematyka szkolenia:

-Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne

-Regulowanie stanu prawnego własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

-Regulowanie tytułu własności nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

-Znoszenia współwłasności

-Obowiązki w zakresie regulacji uwłaszczeń na rzecz osób fizycznych i prawnych

-Obowiązki w zakresie ustanawiania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych

Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.

Prowadzącym szkolenie będzie mec. Robert Ostrowski – ekspert z zakresu gospodarki nieruchomościami

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 08.06.2021r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Liczba uczestników szkolenia ograniczona!!!

Szanowni Państwo,

Dodano: 30/01/2023