Działalność

Szkolenia

Szanowni Państwo,

 Zapraszamy Pastwa do udziału w szkoleniu online zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego

Termin szkolenia: 07.09.2020 r. godzina 10:00

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 03.09.2020 r. do godziny 10:00

Program szkolenia:

a. zasady budowania partnerstwa publiczno-prywatnego – podstawowe założenia dotyczące PPP (modele, zasady współpracy),
b. tworzenia struktury organizacyjnej podmiotu publicznego dla realizacji przedsięwzięć w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego;
c. pozyskanie i/lub zakup niezbędnych usług doradztwa prawnego, ekonomicznego i technicznego, koniecznego dla wykonania analiz przewidzianych w art. 3a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
d. pozyskanie pomocy we wdrażaniu przedsięwzięcia ze strony ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami ustanowionymi przez jednostkę centralną ds. ppp; w tym ewentualnej certyfikacji przedsięwzięcia,
e. opłaty za dostępność,
f. wskazanie przykładów/dobrych praktyk do naśladowania (z uwzględnieniem małych gmin).

Sylwetka trenera:
Bartosz Mysiorski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Fundacji Centrum PPP, a także jest członkiem zespołu PPP w warszawskim biurze Dentons. Autor/współautor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP. Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą. Wykładał również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Ponadto, od 2011 roku, reprezentuje Centrum PPP na forum ONZ w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists). Od 2014 roku – członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce. Od 2015 roku – członek rządowego międzyresortowego zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki, zaś od 2016 roku – członek grup roboczych ds. polityki rządu w zakresie PPP oraz przeglądu prawa PPP.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie:

http://www.subregioncentralny.pl/warsztaty-i-seminaria.html