Zamówienia publiczne

Działalność

Zamówienia publiczne

2022

Zapytanie ofertowe na : 1.Przeprowadzenie wywiadu/ankietowania problemów związanych z mobilnością mieszkańców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 2. Wykonanie opracowania systemu i procesu ewaluacji dla Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w tym: • Opis procesu ewaluacji • Etapy działania • Ustalenie wskaźników dla procesu”

Zapytanie ofertowe

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Wykaz wykonanych opracowań

Pobierz

Wzór Umowy

Pobierz

RODO

Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz

Świadczenie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej dla Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Zapytanie ofertowe

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Załacznik Nr 2

Pobierz

Załącznik Nr 3

Pobierz

RODO

Pobierz

Ogłoszenie o wyborze oferty

Pobierz

2020

Wykonanie i dostawa kalendarzy dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Organizacja wyjazdowego posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Usługi cateringowe podczas prac grup roboczych Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2020

Pobierz
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Wykonanie i dostawa przypinek z logo Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Organizacja na terenie Hotelu szkolenia w dniach 16-18 wrzesień 2020

Pobierz
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń on-line dla członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Organizacja wyjazdowego posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Związku Gmin i Powoatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ścianki tekstylnej

Pobierz
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia on-line dla członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego z zakresu: zamówienia publiczne, umowy w systemie zamówień publicznych oraz wydatkowanie środków publicznych do 30 tyś. euro

Pobierz
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia on-line dla członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego z zakresu: kontrola i audyt w projektach unijnych oraz księgowość projektów unijnych

Pobierz
Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Wykonanie strony internetowej oraz logo Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Zakup i dostawa materiałów biurowych

Pobierz
Obsługa informatyczna Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Organizacja spotkania informacyjno-szkoleniowego dla 60 członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Wykonanie, montaż mebli na wymiar, zakup fotela biurowego obrotowego, podkładki pod fotel oraz okrągłego stołu wraz z 6 krzesełkami

Pobierz
Obsługa prawna Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Świadczenie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej dla Związku

Pobierz
Obsługa bankowa

Pobierz