Zamówienia publiczne

Działalność

Zamówienia publiczne

2023

Usługi - Świadczenie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Przedmiot zamówienia Świadczenie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej na rzecz Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa o stowarzyszeniach, prawa o samorządzie gminnym i powiatowym, prawa o finansach publicznych i zamówieniach publicznych oraz kodeksu cywilnego

Zapytanie Ofertowe

Pobierz

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Pobierz

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Pobierz

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego

Pobierz

RODO

Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz

USŁUGI – Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych dla budowy trzech tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

USŁUGI – Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych dla budowy trzech tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Oznaczenie postępowania: ZGiPSP.271.13.2023 Termin składania ofert: do 27.11.2023 r. do godz. 12:00 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, na platformie zamówieniowej, znajdującej się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, poprzez którą Zamawiający komunikuje się z Wykonawcami. Pełna dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a1cda698-74a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Jest to rządowy system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz

2022

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku 2. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku 3. Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku 4. Opracowanie : 1.Raportu z przeprowadzonych konsultacji, 2.Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym, 3. Pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś, 4. Uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy ooś, zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, 5. Rekomendacji dot. zamian zapisów w projekcie Strategii opracowane na podstawie SOOŚ oraz konsultacji społecznych, 6. Raportu z ewaluacji ex ante wraz z rekomendacjami , w celu wprowadzenia ewentualnych zmian w dokumencie Strategii w wyniku przeprowadzenia ewaluacji

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku 2. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku 3. Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku 4. Opracowanie : 1.Raportu z przeprowadzonych konsultacji, 2.Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym, 3. Pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś, 4. Uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy ooś, zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, 5. Rekomendacji dot. zamian zapisów w projekcie Strategii opracowane na podstawie SOOŚ oraz konsultacji społecznych, 6. Raportu z ewaluacji ex ante wraz z rekomendacjami , w celu wprowadzenia ewentualnych zmian w dokumencie Strategii w wyniku przeprowadzenia ewaluacji

Zapytanie ofertowe

Pobierz

Załącznik Nr 1

Pobierz

Opinia Sanitarna

Pobierz

Uzgodnienia WOOŚ

Pobierz

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

Pobierz

Załącznik Nr 3

Pobierz

RODO

Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz
Zapytanie ofertowe na : 1.Przeprowadzenie wywiadu/ankietowania problemów związanych z mobilnością mieszkańców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 2. Wykonanie opracowania systemu i procesu ewaluacji dla Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w tym: • Opis procesu ewaluacji • Etapy działania • Ustalenie wskaźników dla procesu”

Zapytanie ofertowe

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Wykaz wykonanych opracowań

Pobierz

Wzór Umowy

Pobierz

RODO

Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz

Świadczenie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej dla Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Zapytanie ofertowe

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Załacznik Nr 2

Pobierz

Załącznik Nr 3

Pobierz

RODO

Pobierz

Ogłoszenie o wyborze oferty

Pobierz

2020

Wykonanie i dostawa kalendarzy dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Organizacja wyjazdowego posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Usługi cateringowe podczas prac grup roboczych Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2020

Pobierz
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Wykonanie i dostawa przypinek z logo Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Organizacja na terenie Hotelu szkolenia w dniach 16-18 wrzesień 2020

Pobierz
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń on-line dla członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Organizacja wyjazdowego posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Związku Gmin i Powoatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ścianki tekstylnej

Pobierz
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia on-line dla członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego z zakresu: zamówienia publiczne, umowy w systemie zamówień publicznych oraz wydatkowanie środków publicznych do 30 tyś. euro

Pobierz
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia on-line dla członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego z zakresu: kontrola i audyt w projektach unijnych oraz księgowość projektów unijnych

Pobierz
Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Wykonanie strony internetowej oraz logo Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Zakup i dostawa materiałów biurowych

Pobierz
Obsługa informatyczna Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Organizacja spotkania informacyjno-szkoleniowego dla 60 członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Wykonanie, montaż mebli na wymiar, zakup fotela biurowego obrotowego, podkładki pod fotel oraz okrągłego stołu wraz z 6 krzesełkami

Pobierz
Obsługa prawna Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Pobierz
Świadczenie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej dla Związku

Pobierz
Obsługa bankowa

Pobierz