Grupy robocze

Działalność

Grupy robocze

Na podstawie § 21 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz podpisanego w dniu 12 września 2019 roku w Ustroniu listu intencyjnego w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu północnego województwa śląskiego, Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w dniu 1 czerwca 2020 roku w drodze uchwał powołał 6 grup roboczych. Celem każdej z grupy jest koordynowanie prac związanych z wdrażaniem działań dotyczących rozwoju kluczowych projektów na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, dzięki którym zwiększy się atrakcyjność i jakość przestrzeni na rzecz efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dla wszystkich gmin członkowskich należących do Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Rok 2021

1. Grupa rowerowa ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

W dniu 28 października 2021r. w Częstochowie odbyło się spotkanie członków gr. roboczej ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Woj. Śląskiego w związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją polityki rowerowej woj. śląskiego

Protokół ze spotkania gr. roboczej 28.10.2021r.

Pobierz

W dniach 13-14 września 2021r. odbyły się wyjazdowe warsztaty dedykowane członkom Związku Gmin i Powiatów Subregion Północnego Województwa Śląskiego. Uczestnicy warsztatów odbyli przejazd rowerami bardzo malowniczą trasą na odcinku Częstochowa- Żarki. Część trasy biegła przez tereny Natura 2000 (przełom Warty). Następnie odbyła się część teoretyczna warsztatów, w ramach której omówiono przebieg trasy rowerowej nr 17 zaprojektowanej przez Śląską Organizację Turystyczną. Gminy Subregionu Północnego mogły również zgłaszać wnioski i sugestie dotyczące przebiegu regionalnych tras rowerowych nr 6 i 609, które to trasy będą zaprojektowane przy udziale Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Zdjęcia z trasy ścieżki rowerowej są dostępne tutaj

Protokół ze spotkania wyjazdowego gr. roboczej 13-14.09.2021r.

Pobierz

Spotkanie wyjazdowe gr. roboczej 13-14.09.2021r. ( agenda )

Pobierz

Trasa ścieżki rowerowej

Pobierz

W dniu 24 czerwca 2021r. o godzinie 8.00 pod hotelem "Kinga" ul. Nadrzeczna 35 w Żarkach Letnisko odbyła się zbiórka osób z rowerami z gr. roboczej ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych. Po zostawieniu przez uczestników bagaży i samochodów, bus dowiózł uczestników wraz rowerami do Częstochowy - stacja Dworzec Raków (węzły przesiadkowe) skąd grupa rowerowa wyruszyła do następnego miejsca zbiórki, zgodnie z trasą ustaloną przez Koordynatora Grupy ( poniżej link do trasy ścieżki rowerowej ). Po dotarciu do miejsca docelowego w Żarkach Letnisko odbyła się I-wsza część warsztatów nt. przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Subregionu Północnego, natomiast II część warsztatów odbyła się w dniu 25 czerwca 2021r. W trasie rowerowej oraz warsztatach uczestniczyli goście: oficer rowerowy woj. śląskiego ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele z gmin Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz pracownicy biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego.

Zdjęcia z trasy ścieżki rowerowej są dostępne tutaj

Spotkanie wyjazdowe gr. roboczej 24-25.06.2021r. ( agenda )

Pobierz

Trasa ścieżki rowerowej

Pobierz

Uchwała Zarządu Związku nr 18/2021 z dnia 28.06.2021r. ws. aktualizacji składu grupy roboczej

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2021 - zaktualizowany skład grupy roboczej

Pobierz

Prezentacja ze spotkania gr. roboczej 21.05.2021r.

Pobierz

Protokół ze spotkania gr. roboczej 21.05.2021r.

Pobierz

Protokół ze spotkania gr. roboczej w dniu 21.01.2021r.

Pobierz
2. Grupa robocza ds. rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Protokół ze spotkania w dniu 2.11.2022

Pobierz

Protokół ze spotkania w dniu 30.09.2022

Pobierz

Protokół ze spotkania w dniu 8.07.2022

Pobierz
6. Grupa robocza ds. polityki społecznej na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz

Rok 2020