Grupy robocze

Działalność

Grupy robocze

Na podstawie § 21 Statusu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz podpisanego w dniu 12 września 2019 roku w Ustroniu listu intencyjnego w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu północnego województwa śląskiego, Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w dniu 1 czerwca 2020 roku uchwałami powołał 6 grup roboczych, których celem jest koordynowanie prac związanych z wdrażaniem działań dotyczących rozwoju kluczowych projektów na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, dzięki którym zwiększy się atrakcyjność i jakość przestrzeni na rzecz efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dla wszystkich gmin członkowskich należących do Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Rok 2021

1. Grupa robocza ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Protokół ze spotkania gr. roboczej w dniu 21.01.2021r.

Pobierz
2. Grupa robocza ds. rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz
3. Grupa robocza ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz
4. Grupa robocza ds. ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz
5. Grupa robocza ds. kultury, sportu i rekreacji na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz
6. Grupa robocza ds. polityki społecznej na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz

Rok 2020