Grupy robocze

Działalność

Grupy robocze

Rok 2021

1. Grupa robocza ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Protokół ze spotkania gr. roboczej w dniu 21.01.2021r. ( w trakcie przygotowywania )

Pobierz
2. Grupa robocza ds. rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz
3. Grupa robocza ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz
4. Grupa robocza ds. ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz
5. Grupa robocza ds. kultury, sportu i rekreacji na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz
6. Grupa robocza ds. polityki społecznej na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz

Rok 2020