Subregion PółnocnyDziałania w projekcie

Działania w projekcie

1. Spotkania informacyjne

Spotkanie informacyjne Ekodoradcy z mieszkańcami w ramach działalności Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Wsparcie dla mieszkańców w dopełnieniu obowiązku zadeklarowania źródła ciepła

Spotkania z władzami i przedstawicielami gmin w siedzibach Urzędów.

Podsumowanie cyklu spotkań informacyjno- edukacyjnych dla mieszkańców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Zaproszenie na cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Rędziny

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona, 13 czerwca 2022r.

Zaproszenie na cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Lelów

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Janów, 8 czerwca 2022r.

23 maja 2022r. Spotkanie informacyjne z Gminami Subregionu Północnego

2. Spotkania edukacyjne

Warsztaty edukacyjne dla klas drugich

Spotkanie edukacyjne 1

3. Konkursy

Konkurs 1