Subregion PółnocnyDziałania w projekcie

Działania w projekcie

1. Spotkania informacyjne

Wakacyjne dyżury Ekodoradcy w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn

Harmonogram dyżurów Ekodoradcy w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn

29 listopada 2022 r. Spotkanie informacyjno-edukacyjne w Gminie Lipie

20 września 2022 r. Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Niegowa

Spotkanie informacyjne Ekodoradcy z mieszkańcami w ramach działalności Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Wsparcie dla mieszkańców w dopełnieniu obowiązku zadeklarowania źródła ciepła

Spotkania z władzami i przedstawicielami gmin w siedzibach Urzędów.

Podsumowanie cyklu spotkań informacyjno- edukacyjnych dla mieszkańców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Zaproszenie na cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Rędziny

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona, 13 czerwca 2022r.

Zaproszenie na cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Lelów

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Janów, 8 czerwca 2022r.

23 maja 2022r. Spotkanie informacyjne z Gminami Subregionu Północnego

2. Spotkania edukacyjne

Wakacyjne Ekoczytanki w Nieradzie

Warsztaty kreatywno-edukacyjne „Ekologiczna ozdoba wielkanocna”

Czym skorupka za młodu nasiąknie….

Błękitny kalendarz pomiaru jakości powietrza

10-11 stycznia 2023 r. Warsztaty edukacyjne „Recykling – dajemy odpadom nowe życie”

Ekologiczne warsztaty świąteczne

14 listopada 2022 r. Warsztaty edukacyjne „Dbam o czyste powietrze”

14 listopada 2022 r. Warsztaty edukacyjne „Co seniorzy mogą zrobić dla czystego powietrza?”

19-21 września 2022 r. Warsztaty edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olsztynie.

Warsztaty edukacyjne w szkołach Subregionu Północnego

Warsztaty edukacyjne dla klas drugich

3. Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu „Z segregacją za pan brat. Dla zdrowej planety sprzątamy świat”

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Z segregacją za pan brat. Dla zdrowej planety sprzątamy świat”

Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy ekologicznej „Chcę być EKO”.

Rozdanie nagród laureatom konkursu „Błękitny skok w nowy rok- czyli moje noworoczne postanowienia dla czystego powietrza”

Wyniki konkursu „Błękitny skok w nowy rok- czyli moje noworoczne postanowienia dla czystego powietrza”