Subregion PółnocnyDziałania w projekcie

Działania w projekcie

1. Spotkania informacyjne

Harmonogram dyżurów Ekodoradcy w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn

29 listopada 2022 r. Spotkanie informacyjno-edukacyjne w Gminie Lipie

20 września 2022 r. Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Niegowa

Spotkanie informacyjne Ekodoradcy z mieszkańcami w ramach działalności Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Wsparcie dla mieszkańców w dopełnieniu obowiązku zadeklarowania źródła ciepła

Spotkania z władzami i przedstawicielami gmin w siedzibach Urzędów.

Podsumowanie cyklu spotkań informacyjno- edukacyjnych dla mieszkańców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Zaproszenie na cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Rędziny

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona, 13 czerwca 2022r.

Zaproszenie na cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Lelów

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Janów, 8 czerwca 2022r.

23 maja 2022r. Spotkanie informacyjne z Gminami Subregionu Północnego

2. Spotkania edukacyjne

Warsztaty kreatywno-edukacyjne „Ekologiczna ozdoba wielkanocna”

Czym skorupka za młodu nasiąknie….

Błękitny kalendarz pomiaru jakości powietrza

10-11 stycznia 2023 r. Warsztaty edukacyjne „Recykling – dajemy odpadom nowe życie”

Ekologiczne warsztaty świąteczne

14 listopada 2022 r. Warsztaty edukacyjne „Dbam o czyste powietrze”

14 listopada 2022 r. Warsztaty edukacyjne „Co seniorzy mogą zrobić dla czystego powietrza?”

19-21 września 2022 r. Warsztaty edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olsztynie.

Warsztaty edukacyjne w szkołach Subregionu Północnego

Warsztaty edukacyjne dla klas drugich

3. Konkursy

Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy ekologicznej „Chcę być EKO”.

Rozdanie nagród laureatom konkursu „Błękitny skok w nowy rok- czyli moje noworoczne postanowienia dla czystego powietrza”

Wyniki konkursu „Błękitny skok w nowy rok- czyli moje noworoczne postanowienia dla czystego powietrza”