Ekodoradcy

Ewa Chojnacka – Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, tel. 784 527 273

Dominika Bukalak-Gaik – Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, tel. 784 521 774