Subregion PółnocnyAktualnościSzkoleniaWarsztaty Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027

Warsztaty Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027

Warsztaty Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pt. Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027 – warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego organizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów,  które odbędą się 4 – 5 listopada 2021 r. (czwartek-piątek) w Częstochowie.

Szczegółowy harmonogram warsztatów wraz z informacjami organizacyjnymi w załączeniu.

Warsztaty poprowadzi p. Anna Krzyżanowska-Orlik, ekspert odpowiedzialny za procesy związane z programowaniem regionalnych programów operacyjnych, wstępną oceną projektów strategicznych, a także opracowaniem wielu dokumentów strategicznych, operacyjnych oraz wytycznych w zakresie wdrażania polityki regionalnej i funduszy europejskich.

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszonego na stronie www.silesia.org.pl (Zgłoszenia udziału) w terminie do dn. 28 października 2021 r. (czwartek). Potwierdzenie udziału zostanie przesłane osobą zgłoszonym drogą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą odpowiedzialną za organizację ww. warsztatów w biurze Związku jest p. Przemysław Antkowiak, Specjalista ds. polityk i programów rozwojowych (tel. 32 251 10 21 lub e-mail: pantkowiak@silesia.org.pl).