Kadry

ROK 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO: Ekodoradca Subregionalny

Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego ogłasza nabór pracowników na Ekodoradcę Subregionalnego w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Ogłoszenie o naborze na Ekodoradcę Subregionalnego

Pobierz

Załącznik nr 1

Pobierz

Załącznik nr 2

Pobierz

Załącznik nr 3

Pobierz

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO: Subregionalny koordynator projektu

Biuro Związku Subregionu Północnego Województwa Śląskiego ogłasza nabór pracowników na Subregionalnego koordynatora projektu ( w wymiarze 1/3 etatu każda osoba) w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Ogłoszenie nr 1 o naborze Subregionalnego koordynatora projektu

Pobierz

Załącznik nr 1

Pobierz

Załącznik nr 2

Pobierz

Załącznik nr 3

Pobierz

Ogłoszenie nr 2 o naborze Subregionalnego koordynatora projektu

Pobierz

Załącznik nr 1

Pobierz

Załącznik nr 2

Pobierz

Załącznik nr 3

Pobierz

Ogłoszenie nr 3 o naborze Subregionalnego koordynatora projektu

Pobierz

Załącznik nr 1

Pobierz

Załącznik nr 2

Pobierz

Załącznik nr 3

Pobierz

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO: Ekodoradca Subregionalny

Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego ogłasza nabór pracowników na Ekodoradcę Subregionalnego w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Ogłoszenie o naborze na Ekodoradcę Subregionalnego

Pobierz

Załącznik nr 1

Pobierz

Załącznik nr 2

Pobierz

Załącznik nr 3

Pobierz