Subregion PółnocnyKlaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej

Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej

O KLASTRZE

 

W dniu 21 grudnia 2021 roku miało miejsce podpisanie Porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii pomiędzy gminami, powiatami, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz firmą DOEKO Group Sp. z o.o. z Krakowa. W wyniku podpisania powstał Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej.

Klaster energii ma być platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym reprezentowanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębiorcami oraz ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w realizację założonych celów.

Poprzez klaster mają być wdrażane nowe rozwiązania technologiczne, w tym innowacyjne modele wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie zasobów, z których będą mogły korzystać samorządy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Klaster ma zapewnić szerszy dostęp do energii oraz optymalizację usług komunalnych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) powinno przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w miastach i gminach subregionu.

 

 

https://www.czestochowa.pl/klaster-energii-celem-rozwoj-oze-i-lepsze-powietrze

NASZE DZIAŁANIA

W dniu 27 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miasta Częstochowy Lider i Koordynator Klastra Energii Aglomeracji Częstochowskiej  spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami spółek komunalnych. Podczas spotkania przedstawiono korzyści, jakie niesie za sobą przynależność do Klastra Energii, a mianowicie:
1. Dedykowane dotacje dostępne jedynie dla członków Klastrów Energii;
2. Zasady działania sytemu opustowego;
3. Inwestycje w OZE i ich znaczenie dla lokalnego klimatu społeczno-środowiskowego;
4. Możliwości obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez wykorzystanie OZE;
Uczestnikom spotkania przedstawiono także możliwe formy przystąpienia do Klastra oraz zachęcono ich do aktywnego zaangażowania się, w ramach dzielności Klastra Energii, w inicjatywy na rzecz szeroko rumianego rozwoju społeczno-gospodarczego Subregionu.

Uczestnikom spotkania przedstawiono także formy członkostwa w Klastrze.

W dniach 20-21 czerwca 2022r. w Jaroszowicach koło Wadowic,  odbyło się Spotkanie Klastrów Energii  Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedyskutować kwestii rozwoju idei Klastrów Energii, możliwości pozyskania dofinansowania z KPO i źródeł zewnętrznych m.in. na realizację inwestycji w OZE. Eksperci przedstawili także szanse wynikające z utworzenia spółdzielni energetycznych. To był dobrze wykorzystany czas na zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń w kontekście radzenia sobie z niestabilnym rynkiem energii.

Członkowie Klastrów dyskutowali także o korzyściach dla poszczególnych gmin jak i całego subregionu, które niesie za sobą przynależność do tego gremium. Postrzegają Klaster jako narzędzie służące  zapewnieniu  lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w subregionie.

 

 

 

KONTAKT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – LIDER KLASTRA

Biuro Związku
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

Aneta Herbuś

tel: 695 590 577

e-mail: aherbus@subregion-polnocny.pl

 

Katarzyna Wyporkiewicz – Antos

tel: 534 340 770

e-mail: kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

 

DOEKO Group Sp. z o.o. – KOORDYNATOR KLASTRA

Mateusz Iwański

tel: 533 353 697

e-mail: mateusz.iwanski@doekogroup.pl