Subregion PółnocnyKlaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej

Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej

O KLASTRZE

 

W dniu 21 grudnia 2021 roku miało miejsce podpisanie Porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii pomiędzy gminami, powiatami, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz firmą DOEKO Group Sp. z o.o. z Krakowa. W wyniku podpisania powstał Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej.

Klaster energii ma być platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym reprezentowanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębiorcami oraz ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w realizację założonych celów.

Poprzez klaster mają być wdrażane nowe rozwiązania technologiczne, w tym innowacyjne modele wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie zasobów, z których będą mogły korzystać samorządy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Klaster ma zapewnić szerszy dostęp do energii oraz optymalizację usług komunalnych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) powinno przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w miastach i gminach subregionu.

 

 

https://www.czestochowa.pl/klaster-energii-celem-rozwoj-oze-i-lepsze-powietrze

NASZE DZIAŁANIA

W dniach 5 i 6 grudnia 2022 r. odbyły się spotkania członków wszystkich Klastrów Energii Subregionu Północnego, podczas których przyjęto m.in Ramowe Plany Działań na rok 2023. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku energii określenie strategicznego planu działania jest kluczowe. Działamy dalej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego naszych samorządów oraz rozwoju lokalnego OZE.

Miło nam poinformować, że w październikowym wydaniu magazynu Strefa Biznesu ukazał się artykuł dotyczący działalności Klastrów Energii Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.  Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury.

W dniu 27 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miasta Częstochowy Lider i Koordynator Klastra Energii Aglomeracji Częstochowskiej  spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami spółek komunalnych. Podczas spotkania przedstawiono korzyści, jakie niesie za sobą przynależność do Klastra Energii, a mianowicie:
1. Dedykowane dotacje dostępne jedynie dla członków Klastrów Energii;
2. Zasady działania sytemu opustowego;
3. Inwestycje w OZE i ich znaczenie dla lokalnego klimatu społeczno-środowiskowego;
4. Możliwości obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez wykorzystanie OZE;
Uczestnikom spotkania przedstawiono także możliwe formy przystąpienia do Klastra oraz zachęcono ich do aktywnego zaangażowania się, w ramach dzielności Klastra Energii, w inicjatywy na rzecz szeroko rumianego rozwoju społeczno-gospodarczego Subregionu.

Uczestnikom spotkania przedstawiono także formy członkostwa w Klastrze.

W dniach 20-21 czerwca 2022r. w Jaroszowicach koło Wadowic,  odbyło się Spotkanie Klastrów Energii  Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedyskutować kwestii rozwoju idei Klastrów Energii, możliwości pozyskania dofinansowania z KPO i źródeł zewnętrznych m.in. na realizację inwestycji w OZE. Eksperci przedstawili także szanse wynikające z utworzenia spółdzielni energetycznych. To był dobrze wykorzystany czas na zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń w kontekście radzenia sobie z niestabilnym rynkiem energii.

Członkowie Klastrów dyskutowali także o korzyściach dla poszczególnych gmin jak i całego subregionu, które niesie za sobą przynależność do tego gremium. Postrzegają Klaster jako narzędzie służące  zapewnieniu  lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w subregionie.

 

 

 

KONTAKT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – LIDER KLASTRA

Biuro Związku
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

 

Katarzyna Wyporkiewicz – Antos

tel: 534 340 770

e-mail: kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

 

DOEKO Group Sp. z o.o. – KOORDYNATOR KLASTRA

Mateusz Iwański

tel: 533 353 697

e-mail: mateusz.iwanski@doekogroup.pl

 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji na naszej stronie fb Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej            a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem klastra poprzez infolinię.