Subregion PółnocnyKlaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej

Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej

O KLASTRZE

 

W dniu 21 grudnia 2021 roku miało miejsce podpisanie Porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii pomiędzy gminami, powiatami, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz firmą DOEKO Group Sp. z o.o. z Krakowa. W wyniku podpisania powstał Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej.

Klaster energii ma być platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym reprezentowanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębiorcami oraz ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w realizację założonych celów.

Poprzez klaster mają być wdrażane nowe rozwiązania technologiczne, w tym innowacyjne modele wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie zasobów, z których będą mogły korzystać samorządy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Klaster ma zapewnić szerszy dostęp do energii oraz optymalizację usług komunalnych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) powinno przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w miastach i gminach subregionu.

 

 

https://www.czestochowa.pl/klaster-energii-celem-rozwoj-oze-i-lepsze-powietrze

NASZE DZIAŁANIA

KONTAKT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – LIDER KLASTRA

Biuro Związku
ul. Szymanowskieogo 1, 42-217 Częstochowa

Ewa Kurbiel

tel: 533 864 204

e-mail: ekurbiel@subregion-polnocny.pl

Aneta Herbuś

tel: 695 590 577

e-mail: aherbus@subregion-polnocny.pl

 

DOEKO Group Sp. z o.o. – KOORDYNATOR KLASTRA

Mateusz Iwański

tel: 533 353 697

e-mail: mateusz.iwanski@doekogroup.pl