Subregion PółnocnyKlaster Energii Powiatu Częstochowskiego

Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego

O KLASTRZE

W dniu 21 grudnia 2022r.  w Starostwie Powiatowym w Częstochowie podpisane zostało porozumienie w sprawie utworzenia Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego.

Klaster energii jest platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym reprezentowanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami.

Współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii – to misja klastra, która będzie podstawą wszystkich podejmowanych inicjatyw.

 

https://www.czestochowa.powiat.pl/powstal-klaster-energii-powiatu-czestochowskiego

 

NASZE DZIAŁANIA

W dniach 5 i 6 grudnia 2022 r. odbyły się spotkania członków wszystkich Klastrów Energii Subregionu Północnego, podczas których przyjęto m.in Ramowe Plany Działań na rok 2023. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku energii określenie strategicznego planu działania jest kluczowe. Działamy dalej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego naszych samorządów oraz rozwoju lokalnego OZE.

Miło nam poinformować, że w październikowym wydaniu magazynu Strefa Biznesu ukazał się artykuł dotyczący działalności Klastrów Energii Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury.

W dniach 20-21 czerwca 2022r. w Jaroszowicach koło Wadowic,  odbyło się Spotkanie Klastrów Energii  Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedyskutować kwestii rozwoju idei Klastrów Energii, możliwości pozyskania dofinansowania z KPO i źródeł zewnętrznych m.in. na realizację inwestycji w OZE. Eksperci przedstawili także szanse wynikające z utworzenia spółdzielni energetycznych. To był dobrze wykorzystany czas na zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń w kontekście radzenia sobie z niestabilnym rynkiem energii.

Członkowie Klastrów dyskutowali także o korzyściach dla poszczególnych gmin jak i całego subregionu, które niesie za sobą przynależność do tego gremium. Postrzegają Klaster jako narzędzie służące  zapewnieniu  lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w subregionie.

 

KONTAKT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – LIDER KLASTRA

Biuro Związku
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

Ewa Kurbiel

tel: 533 864 204

e-mail: ekurbiel@subregion-polnocny.pl

 

DOEKO Group Sp. z o.o. – KOORDYNATOR KLASTRA

Mateusz Iwański

tel: 533 353 697

e-mail: mateusz.iwanski@doekogroup.pl

 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji na naszej stronie fb Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego                a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem klastra poprzez infolinię.