Subregion PółnocnyKlaster Energii Powiatu Częstochowskiego

Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego

O KLASTRZE

W dniu 21 grudnia 2022r.  w Starostwie Powiatowym w Częstochowie podpisane zostało porozumienie w sprawie utworzenia Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego.

Klaster energii jest platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym reprezentowanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami.

Współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii – to misja klastra, która będzie podstawą wszystkich podejmowanych inicjatyw.

 

https://www.czestochowa.powiat.pl/powstal-klaster-energii-powiatu-czestochowskiego

 

NASZE DZIAŁANIA

KONTAKT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – LIDER KLASTRA

Biuro Związku
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

Ewa Kurbiel

tel: 533 864 204

e-mail: ekurbiel@subregion-polnocny.pl

Aneta Herbuś

tel: 695 590 577

e-mail: aherbus@subregion-polnocny.pl

 

DOEKO Group Sp. z o.o. – KOORDYNATOR KLASTRA

Mateusz Iwański

tel: 533 353 697

e-mail: mateusz.iwanski@doekogroup.pl