Subregion PółnocnyKlaster Energii Powiatu Kłobuckiego

Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego

O KLASTRZE

W dniu 22 grudnia 2022r.  podpisano porozumienie o utworzeniu Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego.

Misją utworzonego Klastra jest współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

 

                                                  

 

https://www.powiatklobucki.pl/aktualnosci/index/Powstal-Klaster-Energii-Powiatu-Klobuckiego/idn:2240

NASZE DZIAŁANIA

W dniach 5 i 6 grudnia 2022 r. odbyły się spotkania członków wszystkich Klastrów Energii Subregionu Północnego, podczas których przyjęto m.in Ramowe Plany Działań na rok 2023. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku energii określenie strategicznego planu działania jest kluczowe. Działamy dalej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego naszych samorządów oraz rozwoju lokalnego OZE.

 

Miło nam poinformować, że w październikowym wydaniu magazynu Strefa Biznesu ukazał się artykuł dotyczący działalności Klastrów Energii Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury.

W dniach 20-21 czerwca 2022r. w Jaroszowicach koło Wadowic,  odbyło się Spotkanie Klastrów Energii  Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedyskutować kwestii rozwoju idei Klastrów Energii, możliwości pozyskania dofinansowania z KPO i źródeł zewnętrznych m.in. na realizację inwestycji w OZE. Eksperci przedstawili także szanse wynikające z utworzenia spółdzielni energetycznych. To był dobrze wykorzystany czas na zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń w kontekście radzenia sobie z niestabilnym rynkiem energii.

Członkowie Klastrów dyskutowali także o korzyściach dla poszczególnych gmin jak i całego subregionu, które niesie za sobą przynależność do tego gremium. Postrzegają Klaster jako narzędzie służące  zapewnieniu  lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w subregionie.

 

KONTAKT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – LIDER KLASTRA

Biuro Związku
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

Katarzyna Ciszewska

tel: 669 881 280

e-mail: kciszewska@subregion-polnocny.pl

 

DOEKO Group Sp. z o.o. – KOORDYNATOR KLASTRA

Dawid Czech

tel: 533 353 759

e-mail:  dawid.czech@doekogroup.pl

 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji na naszej stronie fb Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego                           a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem klastra poprzez infolinię.