Subregion PółnocnyKlaster Energii Powiatu Kłobuckiego

Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego

O KLASTRZE

W dniu 22 grudnia 2022r.  podpisano porozumienie o utworzeniu Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego.

Misją utworzonego Klastra jest współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

 

                                                  

 

https://www.powiatklobucki.pl/aktualnosci/index/Powstal-Klaster-Energii-Powiatu-Klobuckiego/idn:2240

NASZE DZIAŁANIA

W dniach 20-21 czerwca 2022r. w Jaroszowicach koło Wadowic,  odbyło się Spotkanie Klastrów Energii  Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedyskutować kwestii rozwoju idei Klastrów Energii, możliwości pozyskania dofinansowania z KPO i źródeł zewnętrznych m.in. na realizację inwestycji w OZE. Eksperci przedstawili także szanse wynikające z utworzenia spółdzielni energetycznych. To był dobrze wykorzystany czas na zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń w kontekście radzenia sobie z niestabilnym rynkiem energii.

Członkowie Klastrów dyskutowali także o korzyściach dla poszczególnych gmin jak i całego subregionu, które niesie za sobą przynależność do tego gremium. Postrzegają Klaster jako narzędzie służące  zapewnieniu  lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w subregionie.

 

KONTAKT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – LIDER KLASTRA

Biuro Związku
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

Aneta Herbuś

tel: 695 590 577

e-mail: aherbus@subregion-polnocny.pl

Katarzyna Ciszewska

tel: 669 881 280

e-mail: kciszewska@subregion-polnocny.pl

 

DOEKO Group Sp. z o.o. – KOORDYNATOR KLASTRA

Dawid Czech

tel: 533 353 759

e-mail:  dawid.czech@doekogroup.pl