Subregion PółnocnyKlaster Energii Powiatu Kłobuckiego

Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego

O KLASTRZE

W dniu 22 grudnia 2022r.  podpisano porozumienie o utworzeniu Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego.

Misją utworzonego Klastra jest współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

 

                                                  

 

https://www.powiatklobucki.pl/aktualnosci/index/Powstal-Klaster-Energii-Powiatu-Klobuckiego/idn:2240

NASZE DZIAŁANIA

KONTAKT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – LIDER KLASTRA

Biuro Związku
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

Ewa Kurbiel

tel: 533 864 204

e-mail: ekurbiel@subregion-polnocny.pl

Aneta Herbuś

tel: 695 590 577

e-mail: aherbus@subregion-polnocny.pl

 

DOEKO Group Sp. z o.o. – KOORDYNATOR KLASTRA

Dawid Czech

tel: 533 353 759

e-mail:  dawid.czech@doekogroup.pl