Klastry

Ustawa o OZE definiuje Klaster Energii, jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie to definiuje kwestie dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Klaster reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”.

Podstawowe obszary funkcjonowania Klastra:

 • ograniczenie niskiej emisji na terenie jednostek samorządu terytorialnego będących jednocześnie członkami Klastra;
 • zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego;
 • rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej;
 • edukacja ekologiczna w zakresie OZE;
 • podniesienie świadomości ekologicznej;
 • wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią (ICT i OT);
 • realizacja inwestycji w obszarze energetyki cieplnej oraz elektrycznej;
 • bilansowanie energii w ramach Klastra;
 • współpraca z partnerami w tym technologicznymi.

Misja Klastra Energii:

współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

WAŻNE INFORMACJE

Już wkrótce ogłoszone zostaną nabory na Klastry Energii, Spółdzielnie Energetyczne oraz Społeczności Energetyczne

szczegóły poniżej


Z ŻYCIA KLASTRÓW

Kolejne spotkania Klastrów Energii naszego regionu za nami.

W dniu 02.08.2023r. spotkali się przedstawiciele Klastrów Energii Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w tym: Aglomeracji Częstochowskiej, Powiatu Częstochowskiego i Kłobuckiego. Podczas spotkania omówiono planowane działania Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych, możliwości pozyskania dofinansowania na instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne oraz wyjaśniono sposób funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej.

—————————————————————————————————————–

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Prezes Spółki DOEKO GROUP – Szymona Kozaka z Wojciechem Ostaszewskim – Dyrektorem Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – Lidera 4 Klastrów Energii.

Obecnie kwestie energetyczne to gorący temat. Dlatego tak ważny jest dialog, dzięki któremu możemy wypracować rozwiązania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla jst. Tym bardziej miło nam zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy.

———————————————————————————————

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/b222-instalacje-oze-realizowane-przez-spolecznosci-energetyczne

Klastry Energii Subregionu Północnego zostały docenione za swoje działania podczas uroczystej Gali Klastrów Energii, na której wręczono wyróżnienia dla osób, gmin i klastrów szczególnie zaangażowanych w rozwój i popularyzację OZE oraz budowanie bezpieczeństwa energetycznego samorządów.Jest nam niezwykle miło poinformować, że:

 • Dyrektor Biura Związku – Wojciech Ostaszewski został wyróżniony w kategorii „Całokształt współpracy w ramach klastrów subregionu i Grupy Doeko”,
 • Przewodniczący Związku – Krzysztof Matyjaszczyk otrzymał wyróżnienie w kategorii „Osoba roku w działalności Klastrów”.

Gala była wydarzeniem towarzyszącym konferencji „Zielona energia, jako kluczowe rozwiązanie dla uzyskania niezależności energetycznej”. Podczas wydarzenia, które obyło się w dniu 16 listopada 2022r. poruszono wiele istotnych kwestii, które mają pomóc samorządom poradzić sobie z niestabilnym rynkiem energii.

——————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo, w październikowym wydaniu magazynu Strefa Biznesu znajdziecie artykuł poświęcony Klastrom   Energii Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Zachęcamy do lektury.

—— ————————————————————————————————————————-

Klastry energii ważne dla rożnych grup interesariuszy – spotkanie informacyjne

W dniach 12 i 13 września br. Lider Klastra wraz z Koordynatorem Klastra
zorganizowali spotkania informacyjne dla różnych grup interesariuszy.
Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele jednostek miejskich, którzy
licznie przybili na spotkania organizowane w ramach każdego z Klastrów
Energii Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, zapoznali się
z zasadami funkcjonowania Klastrów oraz możliwościami jakie daje
przystąpienie do nich.

Koordynator podkreślił także znaczenie Klastrów w aspekcie
niestabilnego rynku energii, z którym w najbliższych miesiącach
przyjdzie nam się zmierzyć.


————————————————————————————————————————-

W dniach 20-21 czerwca 2022r. w Jaroszowicach koło Wadowic,  odbyło się Spotkanie Klastrów Energii  Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedyskutować kwestii rozwoju idei Klastrów Energii, możliwości pozyskania dofinansowania z KPO i źródeł zewnętrznych m.in. na realizację inwestycji w OZE. Eksperci przedstawili także szanse wynikające z utworzenia spółdzielni energetycznych. To był dobrze wykorzystany czas na zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń w kontekście radzenia sobie z niestabilnym rynkiem energii.

Członkowie Klastrów dyskutowali także o korzyściach dla poszczególnych gmin jak i całego subregionu, które niesie za sobą przynależność do tego gremium. Postrzegają Klaster jako narzędzie służące  zapewnieniu  lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w subregionie.