Subregion PółnocnyAktualnościProjektyKonferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

We wtorek, 1 grudnia, w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Śląski Pakiet dla Gospodarki to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla firm z regionu, która została zainicjowana przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Na wsparcie regionalnej gospodarki przeznaczono łącznie prawie 1,4 mld złotych ze środków unijnych zarządzanych z poziomu województwa. Fundusze te zostały rozdzielone na 5 filarów, w ramach których zostały rozdystrybuowane pomiędzy podmioty ubiegające się o wsparcie:

  • I filar: pożyczki bezzwrotne i płynnościowe,
  • II filar: outplacement i wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy,
  • III filar: wsparcie bezzwrotne – inwestycje w MŚP,
  • IV filar: samorządowe działania wspierające,
  • V filar: wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

Podsumowanie programu

We wtorek, 1 grudnia 2020 r. w godz. 11:00-13:00 odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Podczas wydarzenia:

  • omówiona zostanie sytuacja gospodarcza regionu w czasie pandemii koronawirusa,
  • przedstawione zostaną działania podjęte przez województwo w ramach każdego z wymienionych wyżej filarów,
  • odbędzie się podsumowanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki i przedstawienie planów województwa na przyszłość.

W konferencji będzie można wziąć udział online poprzez platformę internetową (dla zarejestrowanych uczestników)

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/konf_podsum_slask_pakietu_gospod_1122020