Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

Miasto Częstochowa pragnie zaprosić na konsultacje społeczne, które odbędą się dnia 22.11.2021 roku

Subregion Północny jest na etapie prac mających na celu opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miasta Częstochowy i całego Subregionu. Jednak nie można opracować efektywnego planu mobilności bez pomocy mieszkańców. Bardzo potrzebujemy opinii osób zamieszkujących nasz region, które korzystają z różnych form mobilności (piesi, rowerzyści, kierowcy). Prosimy o przybycie po 3-4 przedstawicieli dla każdej grupy społecznej tj. seniorzy, rowerzyści, nauczyciele (proponujemy dyrektorów szkół), uczniowie i młodzież dojeżdżająca, których zapraszamy do współpracy przy tworzeniu ww Planu. Podczas spotkania będziemy pracować warsztatowo abyśmy mogli wspólnie dyskutować, pracować i zgłaszać problemy/potrzeby swojej społeczności, grupy wiekowej, zawodowej, społecznej. Będziemy rozmawiać i pytać Państwa o doświadczenia związane z 4 obszarami: planowania przestrzennego, kwestii związanych z transportem samochodowym i towarowym; zagadnienia związane z transportem publicznym, bezpieczeństwem, ruchem pieszych i rowerów oraz tego co jest ważne i potrzebne w zakresie potrzeb lepszej organizacji działań z Państwa perspektywy.

Spotkanie zaplanowane jest na dzień 22.11.2021 w godzinach 16:00 – 19:00.

Miejsce konsultacji Sala Konferencyjna, Częstochowa ul. Śląska 3/5