Subregion Północny13 października 2022 r. II Wizyta Monitorująca projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

13 października 2022 r. II Wizyta Monitorująca projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

13 października 2022 r. II Wizyta Monitorująca projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

13 października 2022 r. Ekodoradczyni Dominika Bukalak-Gaik wzięła udział w II Wizycie Monitorującej projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w trakcie której zaprezentowała postęp prac w Subregionie Północnym.

Komisję Europejską reprezentowali: monitor techniczny Stanisław Tworek oraz monitor finansowy Blanka Polakova z konsorcjum NEEMO EUIG, które odpowiada za monitorowanie projektów LIFE (dotacje na działania LIFE) oraz organizacji pozarządowych otrzymujacych finansowanie z programu LIFE (dotacje operacyjne LIFE). Gospodarzem części dotyczącej działań merytorycznych była Pani Barbara Kubiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Projektów Regionalnych.

Pierwsze miesiące realizacji projektu zaowocowały wieloma aktywnościami i działaniami podjętymi przez Ekodoradców naszego Subregionu. To m.in.:

 • 14 spotkań w placówkach oświatowych
 • 500 uczniów zaangażowanych w warsztaty edukacyjne
 • 33 spotkania z mieszkańcami
 • 1309 uczestników spotkań z mieszkańcami
 • 737 udzielonych porad indywidualnych
 • 598 udzielonych porad telefonicznych
 • 588 udzielonych porad w terenie
 • 3050 uczestników imprez plenerowych
 • 5097 sztuk rozdystrybuowanych materiałów
 • 320 postów w mediach społecznościowych
 • 36 artykułów w prasie i serwisach internetowych

Zespół projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w Subregionie Północnym tworzą:

 1. Dominika Bukalak-Gaik – Ekodoradca Subregionalny
 2. Ewa Chojnacka- Ekodoradca Subregionalny
 3. Jolanta Szymczyk- Ekodoradca Subregionalny
 4. Monika Cipcińska- Ekodoradca Gminy Opatów
 5. Marlena Czernecka- Ekodoradca Gminy Poraj
 6. Karina Gierich- Ekodoradca Gminy Miedźno
 7. Joanna Grzyb – Ekodoradca Gminy Krzepice
 8. Doriana Mrożek- Ekodoradca Gminy Częstochowa
 9. Barbara Wiśniewska- Ekodoradca Gminy Koziegłowy