Subregion Północny17 sierpnia 2022 r. Spotkanie Ekodoradców Subregionalnych projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit”

17 sierpnia 2022 r. Spotkanie Ekodoradców Subregionalnych projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit”

17 sierpnia 2022 r. Spotkanie Ekodoradców Subregionalnych projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit”

17 sierpnia 2022 r. nasze Ekodoradczynie uczestniczyły w spotkaniu robocznym Ekodoradców Subregionalnych, które odbyło się w Związku Gmin i Powiatów subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Gliwicach. Robocze i pełne pozytywnej energii spotkanie było okazją do podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami i wyzwaniami w realizacji projektu LIFE w gminach naszego województwa.