Subregion Północny26 maja 2022r. Konferencja z okazji 30-lecia Programu LIFE

26 maja 2022r. Konferencja z okazji 30-lecia Programu LIFE

26 maja 2022r. Konferencja z okazji 30-lecia Programu LIFE

26 maja 2022 r. w Krakowie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Województwo Małopolskie z okazji 30-lecia Programu LIFE .

Konferencję otworzył wicemarszałek Małopolski Józef Gawron, który przedstawił imponujące efekty działań dwóch programów LIFE realizowanych w Małopolsce.

W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego przedstawione zostały efekty wdrażania działań na rzecz klimatu i poprawy jakości powietrza. W dyskusji udział wzięli:

  • Pan Andrzej Muter Ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie finansowania ochrony środowiska,
  • Pan Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
  • Pani Agnieszka Potkańska-Ćwikła – Dyrektor Departamentu Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  •  Pani Katarzyna Oszańca- Kierownik projektu „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”.

W kolejnym Panelu udział dotyczącym korzyści z wdrażania projektów LIFE w perspektywie samorządów lokalnych udział wzięli również Ekodoradcy Subregionalni Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. W trakcie panelu rozmawiano o wyzwaniach oraz problemach z jakimi w swojej pracy spotykają się Ekodoradcy, jaką rolę w realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza pełni Ekodoradca Subregionalny, a także o tym czy projekt LIFE przyczynia się do tego, że działania w zakresie ochrony powietrza są bardziej podejmowane przez gminy i powiaty, a mieszkańcy i przedsiębiorcy bardziej angażują się i podejmują działania.