Subregion Północny7 września 2022 r. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba

7 września 2022 r. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba

7 września 2022 r. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba

7 września 2022 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Święto to zostało ustanowione przez ONZ w celu odkreślenie potrzeby wzmocnienia współpracy międzynarodowej na poziomie globalnym, regionalnym i subregionalnym w różnych obszarach związanych z poprawą jakości powietrza

Potrzeby określone przez ONZ doskonale wpisują się w założenia projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” którego nadrzędnym celem jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.