Subregion PółnocnyII Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023

II Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023

II Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023

11-12 października 2023 r. Ekodoradcy Subregionu Północnego uczestniczyli w drugiej edycji Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2023 – Regiony dla klimatu, który stanowił odpowiedź Województwa Śląskiego na potrzebę stawienia czoła postępującym zmianom klimatu, w celu zwiększenia odporności klimatycznej regionu oraz poprawy jakości środowiska życia jego mieszkańców.

Wydarzenie było adresowane do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organizacji pozarządowych, środowiska eksperckiego i akademickiego, przedsiębiorców, studentów, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców województwa śląskiego.

 W ramach wydarzenia odbyły się liczne sesje konferencyjne i warsztaty skoncentrowane na tematyce transformacji regionów górniczych, działań adaptacyjnych, technologii dla klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego, wpływu zmian klimatycznych na bioróżnorodność oraz zdrowie społeczeństwa, a także ograniczenie niskiej emisji w sektorze transportu miejskiego.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektów zintegrowanych LIFE:
„IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” [LIFE-IP COALA]
„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego [LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY].