Subregion PółnocnyIII wizyta monitorująca Projekt Zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

III wizyta monitorująca Projekt Zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

III wizyta monitorująca Projekt Zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

15 listopada odbyła się III wizyta monitorująca Projekt Zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, w trakcie której nastąpiło podsumowanie działań Ekodoradców. W imieniu Subregionu Północnego zakres zrealizowanych działań przedstawiła Ekodoradczyni Subregionalna Dominika Bukalak-Gaik.

W trakcie ostatniego roku, działania w projekcie nabrały szybkiego tempa, a postęp prac od momentu ostatniej wizyty monitorującej jest znaczny. Do tej pory w ramach projektu:
– zorganizowano 255 spotkań w placówkach oświatowych, w których udział wzięło 7469 uczniów,
– zorganizowano 18 konkursów o tematyce ekologicznej, w których udział wzięło 517 uczestników,
– utworzono 5 zespołów antysmogowych, w których łączna liczba uczestników wynosi 132 osoby,
– zorganizowano 151 spotkań z mieszkańcami, w których udział wzięło 2820 osób,
– udzielono 3178 konsultacji indywidualnych na miejscu w siedzibach urzędów,
– udzielono 2426 konsultacji telefonicznych,
– udzielono 1 019 konsultacji w terenie,
– zorganizowano 43 wydarzenia, w których udział wzięło 22691 osób,
– opublikowano 1015 postów w social mediach,
– opublikowano 81 artykułów w internecie,
– opublikowano 45 artykułów edukacyjnych w prasie,
– przygotowano 241 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 10 147 589,30 zł,
– rozdystrybuowano 22604 różnego rodzaju materiałów – broszur, ulotek, plakatów itp.,

Na tak imponujące wyniki pracował cały zespół Ekodoradców w Subregionie Północnym, który tworzą:
– Dominika Bukalak-Gaik – Ekodoradczyni Subregionalny
– Ewa Chojnacka- Ekodoradczyni Subregionalny
– Jolanta Szymczyk- Ekodoradczyni Subregionalny
– Monika Cipcińska- Ekodoradczyni Gminy Opatów
– Marlena Czarnecka- Ekodoradczyni Gminy Poraj
– Karina Gierich- Ekodoradczyni Gminy Miedźno
– Joanna Grzyb – Ekodoradczyni Gminy Krzepice
– Doriana Mrożek- Ekodoradczyni Gminy Częstochowa
– Barbara Wiśniewska / Magdalena Kropiwnicka – Ekodoradczynie Gminy Koziegłowy

Z ramienia Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, udział w III wizycie monitorującej wzięli również Koordynator Finansowy Krzysztof Marcjanek oraz Ekodoradczynie Subregionalne Ewa Chojnacka i Jolanta Szymczyk.