Subregion PółnocnyKwiecień miesiącem dla Ziemi

Kwiecień miesiącem dla Ziemi

Kwiecień miesiącem dla Ziemi

Pod takim hasłem Ekodoradczyni Subregionalna Dominika Bukalak-Gaik prowadziła swoje działania w ramach tegorocznego Światowego Dnia Ziemi. Warsztaty edukacyjne, warsztaty kreatywne, konkurs wiedzy ekologicznej i indywidualne konsultacje dla mieszkańców – wszystko po to aby jeszcze lepiej poznać potrzeby naszej planety i zagrożenia ekologiczne z jakimi w ostatnim czasie musi mierzyć się świat.

Z początkiem kwietnia Ekodoradczyni przeprowadziła warsztaty edukacyjno-kreatywne „Ekologiczna ozdoba wielkanocna” w Szkole Podstawowej w Podlesiu oraz Szkole Podstawowej w Ślęzanach. Warsztaty odbyły się w duchu DIY (zrób to sam). Uczniowie ozdobili wiosenne drzewa koszyczkami, kurczakami, barankami i zającami przygotowanymi z papierowych rolek po papierze i papierowych kubków.

W klasach I-III oraz Oddziałach Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Turowie i Szkoły Podstawowej w Nieradzie oraz w Przedszkolu w Poczesnej Ekodoradczyni przeprowadziła warsztaty edukacyjne „List od Ziemi”. W tajemniczej przesyłce adresowanej do dzieci Ziemia poprosiła o pomoc. Dzieci z dużym zaangażowaniem rozwiązywały przygotowane ekologiczne zadania i udowodniły, że doskonale znają potrzeby naszej planety takie jak konieczność oszczędzania wody i energii, dbania o zwierzęta, czy segregowania i recyklingu odpadów. W nagrodę za zaangażowanie każdy otrzymał Medal Przyjaciela Ziemi.

„Daj Oddech Ziemi” pod takim hasłem Zespół Placówek Oświatowych w Janowie świętował tegoroczny Dzień Ziemi. Częścią obchodów były wykłady i zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-VII przeprowadzone w ramach realizacji projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. W trakcie warsztatów Ekodoradczyni poruszyła wiele tematów związanych z ekologicznymi zagrożeniami m.in. ochrona powietrza, zanieczyszczenia wód, zmiany klimatyczne i nadmierna produkcja odpadów.

W warsztatach edukacyjno-kreatywnych uczestniczyło łącznie ponad 530 uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych z Subregionu Północnego.

18 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Nieradzie odbył się Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy ekologicznej „Chcę być EKO”. W rywalizacji udział wzięło 14 wychowanków z przedszkoli z Gminy Poczesna oraz Gminnego Przedszkola w Starczy. Nadrzędnym celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych i zwiększenie poziomu świadomości ekologiczne wśród przedszkolaków. Współorganizatorem konkursu oraz jego jurorem była Ekodoradczyni Dominika Bukalak-Gaik. Konkurs podzielony był na 3 rundy. Dzieci odpowiadały na wylosowane pytania i zagadki oraz zaprezentowały się w eko – wierszykach wzbogacając swoją prezentację ciekawymi rekwizytami i strojami. Grupa najmłodszych wychowanków  Szkoły Podstawowej w Nieradzie przywitała wszystkich gości pięknym wykonaniem ekologicznej piosenki pt. „Ziemia to wyspa zielona”.