Subregion PółnocnyPodsumowanie działań Ekodoradców w I kwartale 2024 r.

Podsumowanie działań Ekodoradców w I kwartale 2024 r.

Podsumowanie działań Ekodoradców w I kwartale 2024 r.

Rozpoczęliśmy kolejny rok realizacji projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja założeń programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. . W ostatnim czasie działania w projekcie nabrały znacznego tempa. Liczne spotkania z mieszkańcami, konsultacje oraz warsztaty edukacyjne świadczą o tym, że problem złej jakości powietrza nie jest obojętny mieszkańcom naszego Subregionu. Dzięki zaangażowaniu naszych Ekodoradczyń w I kwartale 2024 r.:

  • zorganizowano 27 spotkań w placówkach oświatowych, w których udział wzięło 954 uczniów
  • zorganizowano 23 spotkania z mieszkańcami, w których udział wzięło 371 osób
  • udzielono łącznie 680 konsultacji indywidualnych na miejscu w siedzibach urzędów, telefonicznych, w formie wiadomości e-mail i w terenie
  • mieszkańcom udzielono wsparcia w przygotoqwaniu 69 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1 245 900 zł
  • rozdystrybuowano 3571 różnego rodzaju materiałów informacyjno-edukacyjnych – broszur, ulotek, plakatów itp.

Szeroko zakrojone działania doradcze, informacyjne oraz edukacyjne mają na celu opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Dzięki dofinansowaniu projektu z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe jest udzielenie wsparcia gminom nie będącym partnerami projektu. Działania te na szeroką skalę prowadzą Nasze Ekodoradczynie Subregionalne.

Zapraszamy do kontaktu:

Dominika Bukalak-Gaik – Ekodoradca Subregionalny, tel. 784 521 774, e-mail: dbukalak@subregion-polnocny.pl, Ekodoradca gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Olsztyn, Janów, Lelów, Myszków, Żarki, Niegowa

Ewa Chojnacka – Ekodoradca Subregionalny,  tel. 784 527 273, e-mail: echojnacka@subregion-polnocny.pl, Ekodoradca gmin: Lipie, Popów, Przystajń, Panki, Wręczyca Wielka, Blachownia, Konopiska, Starcza, Kłobuck

Jolanta Szymczyk – Ekodoradca Subregionalny, tel. 784 525 741, e-mail: jszymczyk@subregion-polnocny.pl, Ekodoradca gmin: Mykanów, Kruszyna, Rędziny, Kłomnice, Mstów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol