Subregion PółnocnyPodsumowanie działań Ekodoradców w II kwartale 2024 r.

Podsumowanie działań Ekodoradców w II kwartale 2024 r.

Podsumowanie działań Ekodoradców w II kwartale 2024 r.

Działania w ramach realizacji projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w II kwartale 2024 r. znacznie przyspieszyły. Okres wiosenno- letni sprzyja inwestycjom związanym z wymianą źródła ciepła i termomodernizacją budynku, dlatego zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniami na ten cel zdecydowanie wzrosło.

Ekodoradczynie Subregionalne poza wsparciem dorosłych mieszkańców naszego Subregionu prowadziły również różnego rodzaju działania edukacyjne wśród młodszych mieszkańców.

W II kwartale 2024 r. w ramach projektu:

 • zorganizowano 23 spotkania w placówkach oświatowych, w których udział wzięło 1239 uczniów
 • zorganizowano 23 spotkania z mieszkańcami, w których udział wzięło 405 osób dorosłych
 • udzielono łącznie 857 konsultacji indywidualnych na miejscu w siedzibach urzędów, telefonicznych, w formie wiadomości e-mail i w terenie
 • mieszkańcom udzielono wsparcia w przygotowaniu 128 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1 688 200 zł
 • rozdystrybuowano 2916 różnego rodzaju materiałów informacyjno-edukacyjnych – broszur, ulotek, plakatów itp.
 • promowano projekt na różnego rodzaju piknikach, festynach i festiwalach. W 13 tego rodzaju wydarzeniach udział wzięło ponad 6100 osób

Mieszkańcu jeśli chcesz:

 • wymienić źródło ciepła i ograniczyć wydatki na ogrzewanie
 • uzyskać poradę dotyczącą źródła ciepła i stosowanego paliwa
 • uzyskać informację o Twoich obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej
 • dowiedzieć się jakie korzyści można osiągnąć poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku
 • zorganizować wydarzenie lub spotkanie edukacyjne w temacie jakości powietrza dla dzieci i dorosłych

nawiąż kontakt ze swoim Ekodoradcą:

Dominika Bukalak-Gaik – Ekodoradca Subregionalny
tel. 784 521 774
e-mail: dbukalak@subregion-polnocny.pl
Ekodoradca gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Olsztyn, Janów, Lelów, Myszków, Żarki, Niegowa

Ewa Chojnacka – Ekodoradca Subregionalny
tel. 784 527 273
e-mail: echojnacka@subregion-polnocny.pl
Ekodoradca gmin: Lipie, Popów, Przystajń, Panki, Wręczyca Wielka, Blachownia, Konopiska, Starcza

Jolanta Szymczyk – Ekodoradca Subregionalny
tel. 784 525 741
e-mail: jszymczyk@subregion-polnocny.pl
Ekodoradca gmin: Mykanów, Kruszyna, Rędziny, Kłomnice, Mstów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol