Subregion PółnocnyTydzień błękitu w Gminie Niegowa

Tydzień błękitu w Gminie Niegowa

Tydzień błękitu w Gminie Niegowa

Uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. przyjęta została aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. W Programie wskazano kierunki działań, których realizacja ma wspomagać skuteczną poprawę stanu jakości powietrza.

Akcją edukacyjną „Tydzień błękitu Gminy Niegowa” rozpoczęła się długoterminowa współpraca pomiędzy Dominiką Bukalak-Gaik Ekodoradczynią Subregionalną Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, a Gminą Niegowa.

Edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowywania w duchu poszanowania środowiska. Istotnym elementem edukacji ekologicznej są   elementy poznawania powiązań między społeczeństwem, środowiskiem  i gospodarką.  Ten rodzaj edukacji pokazuje jaki wpływ na środowisko ma działalność człowieka, a zrozumienie problemu postępujących zmian klimatu jest pierwszym krokiem to podjęcia działań i zmiany negatywnych nawyków.

W pierwszą akcję edukacyjną zaangażowani zostali uczniowie i nauczyciele dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Niegowa: Szkoły Podstawowej w Niegowie oraz Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Ludwinowie. W spotkaniu z Ekodoradczynią udział wzięło ponad 330 uczniów.

W trakcie 5 dni warsztatowych nasza Ekodoradczyni spotkała się z dziećmi i uczniami klas I-VIII. Przygotowane miniwykłady dotyczyły wielu zagadnień i ciekawostek związanych z ochroną powietrza m.in.:

  • głównych źródeł zanieczyszczeń,
  • niskiej emisji,
  • rodzajów zanieczyszczeń, które wpływają na nasze zdrowie,
  • monitorowania jakości powietrza,
  • sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza,
  • ochrony przed smogiem.

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III zapoznani zostali z właściwościami czystego powietrza, zidentyfikowali źródła zanieczyszczeń powietrza oraz poznali mechanizm rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Poprzez proste doświadczenie mogli zaobserwować jak w otoczeniu zachowują się spaliny opuszczające komin. W części warsztatowej uczniowie klas starszych IV-VIII przygotowali plakaty poprzez które wyrazili swoje przemyślenia i wskazówki jak dbać o czyste powietrze w Gminie Niegowa. Prace były bardzo zróżnicowane, ale każda z nich zawierała bardzo ważne przesłanie. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i wiedzą. Coraz większa świadomość młodzieży daje nadzieję, że zmiany w zakresie dbania o czystość powietrza,  będą tylko na lepsze.