Subregion PółnocnyMiędzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Z segregacją za pan brat. Dla zdrowej planety sprzątamy świat”

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Z segregacją za pan brat. Dla zdrowej planety sprzątamy świat”

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Z segregacją za pan brat. Dla zdrowej planety sprzątamy świat”

Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Dominika Bukalak-Gaik zaprasza do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Z segregacją za pan brat. Dla zdrowej planety sprzątamy świat”. Konkurs skierowany jest do przedszkoli z Gminy Poczesna.

Współogranizatorem konkursu jest Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nieradzie

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania odpadami, podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie zachowań społecznych sprzyjających ograniczeniu produkowania odpadów oraz aktywizowanie najmłodszych do podejmowania działań na rzecz odzyskiwania materiałów wtórnych (recykling).