Subregion PółnocnyCzym skorupka za młodu nasiąknie….

Czym skorupka za młodu nasiąknie….

Czym skorupka za młodu nasiąknie….

Kolejny rok realizacji naszego projektu, ale wciąż te same cele. Jednym z nich jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Bardzo ważna jest koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska. Elementy poznawania powiązań pomiędzy społeczeństwem, środowiskiem i gospodarką są istotną częścią edukacji ekologicznej. W ten sposób pokazać można przede wszystkim wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Pierwszym krokiem do podjęcia jakichkolwiek działań na rzecz środowiska jest zrozumienie problemu jego zanieczyszczania.

Zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód to tylko kilka przykładów negatywnej działalności człowieka która prowadzi do wykorzystania zasobów naturalnych i degradacji środowiska. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych jest dziś konieczne i powinno rozpoczynać się od najmłodszych lat.

Dlatego, w myśl przysłowia czym skorupa za młodu nasiąknie, Ekodoradczyni Subregionu Północnego Dominika Bukalak-Gaik rozpoczęła nowy rok realizacji projektu cyklem warsztatów dla najmłodszych:

  1. „Mali Zdobywcy Przestworzy dbają o czyste powietrze” – warsztaty edukacyjne dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie (we współpracy z Ekodoradcą Urzędu Miasta Częstochowy)
  2. „Olsztyn – Słońce Jury na błękitnym niebie” – warsztaty edukacyjne dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Olsztynie oraz Przymiłowicach,
  3. „Jak pokonać smog?” – warsztaty edukacyjne dla dzieci z Przedszkola w Hucie Starej „B”,
  4. „Gmina Olsztyn – Słońce Jury na błękitnym niebie” – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Turowie,
  5. „Jak pokonać smog?” – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Nieradzie,
  6. „Jak pokonać smog?” – warsztaty edukacyjne dla dzieci z Przedszkola w Poczesnej,
  7. „Jak pokonać smog?” – warsztaty edukacyjne dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie oraz Siedlcu,

W 16 zorganizowanych spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 680 dzieci i uczniów.

Nauka przez zabawę to sposób naszej Ekodoradczyni na przekazanie najmłodszym mieszkańcom wiedzy dotyczącej konieczności dbania o czystość powietrza oraz na pokazanie jak ważne jest życie w zgodzie z przyrodą. Zajęcia mają formę aktywnej interakcji oraz wspólnej rozmowy. Praca z kolorową makietą ziemi sprawia dzieciom dużo radości i zachęca do aktywnego uczestniczenia w warsztatach. Proste doświadczenie pomaga w zrozumieniu co się dzieje ze spalinami, które z domowych kominów przedostają się do powietrza.

Ważną kwestią dla naszej Ekodoradczyni jest to aby wiedza przekazana na warsztatach została z dziećmi na dłużej, dlatego każda grupa otrzymuje błękitny kalendarz pomiaru jakości powietrza, który jest autorskim pomysłem na zachęcenie dzieci do monitorowania jakości powietrza w swojej okolicy. Dzieci bardzo aktywnie podejmują to wyzwanie i regularnie wypełniają kalendarz. Duże zaangażowanie dzieci w tą aktywność świadczy o tym, że nie jest im obojętna jakość powietrza, którym oddychają.