Subregion PółnocnyWarsztaty edukacyjne w szkołach Subregionu Północnego

Warsztaty edukacyjne w szkołach Subregionu Północnego

Warsztaty edukacyjne w szkołach Subregionu Północnego

Jaki wiek jest najlepszy na rozpoczęcie edukacji ekologicznej? Każdy. O tym jak ważna jest świadomość ekologiczna przekonywała Dominika Bukalak-Gaik, Ekodoradczyni Subregionalna Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w trakcie cyklu warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych dla dzieci i młodzieży z Gmin Lelów i Poczesna. 

Warsztaty przeprowadzone zostały :

18 – 19 października 2022 – Warsztaty edukacyjne „Dlaczego tak ważne jest błękitne niebo” dla uczniów klas I-VIII Szkoła Podstawowej oraz dzieci (3-6 lat) z Oddziału Przedszkolnego w Ślęzanach (Gmina Lelów), 

26 – 27 października 2022 – Warsztaty edukacyjne „Wszyscy chcemy żyć pod błękitnym niebem” dla uczniów klas I-VIII Szkoła Podstawowej oraz dzieci (3-6 lat) z Oddziału Przedszkolnego w Słowiku (Gmina Poczesna)

7 listopada Warsztaty edukacyjne „Błękitne niebo mamy gdy o czyste powietrze dbamy” dla dzieci (3-6 lat) z Przedszkola w Lelowie,

8 listopada 2022 – Warsztaty edukacyjne „Niebo pod którym chcemy żyć jest błękitne” dla uczniów klas I-VIII Szkoła Podstawowej oraz dzieci (3-6 lat) z Oddziału Przedszkolnego w Podlesiu(Gmina Lelów), 

15 listopada 2022 – Warsztaty edukacyjne „Błękitne niebo to nasz wspólna sprawa” dla dzieci (3-6 lat) z Przedszkola w Nakle (Gmina Lelów), 

23-25 listopada 2022 – Warsztaty edukacyjne „Smogu nas wrogu znikaj! Nie wracaj!” dla uczniów klas I-III Szkoła Podstawowej w Poczesnej.

W swojej pracy Ekodoradczyni wykorzystała różne metody przekazania wiedzy. Najmłodsi wychowankowie poznali problem zanieczyszczeń powietrza poprzez zabawę. Na specjalnie przygotowanej makiecie ziemi dzieci umieszczały źródła zanieczyszczeń powietrza oraz działania jakie należy podjąć celem poprawy jakości powietrza. Elementem warsztatów dla najmłodszych było wspólne układanie historii obrazkowej do bajki „O chorym domku”. Warsztaty kończyło wspólne kolorowanie przygotowanych przez Ekodoradczynię kolorowanek. 

Z uczniami klas starszych Ekodoradczyni prowadziła burze mózgów tworząc mapy myślowe dotyczące pochodzenia i skutków jakie niosą za sobą zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie spróbowali również swoich sił w tworzeniu haseł ekologicznych i plakatów informacyjnych na wybrane tematy:

  1. Zachęcanie do dbania o czystość powietrza.
  2. Zdrowotne skutki złej jakości powietrza.
  3. Szkodliwość starych, nieefektywnych kotłów oraz zachęcanie do jego wymiany na ekologiczne źródło ciepła.
  4. Zakaz spalania odpadów.
  5. Monitorowanie jakości powietrza oraz zachowanie w sytuacji wystąpienia alarmu smogowego.
  6. Dobre nawyki w ochronie środowiska.
  7. Promowanie odnawialnych źródeł energii.

Ciekawym elementem zajęć były przeprowadzone eksperymenty, które pokazały w jaki sposób rozprzestrzeniają się spaliny powstające w domowych kotłach oraz jak wpływają na nasze zdrowie. W trakcie eksperymentu wszystkie dzieci i uczniowie jednogłośnie stwierdzali, że chcą oddychać tylko czystym powietrzem. 

Wszystkie warsztaty przeprowadzone przez Dominikę Bukalak-Gaik znalazły się w oficjalnym kalendarzu obchodów 30-lecia Programu LIFE.