Subregion PółnocnyZaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona, 13 czerwca 2022r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona, 13 czerwca 2022r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona, 13 czerwca 2022r.

Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz Urząd Gminy Dąbrowa Zielona zapraszają mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W trakcie spotkania przekazane zostaną najważniejsze informacje dotyczące CEEB jak również zaprezentowana zostanie instrukcja złożenia deklaracji. Mieszkańcy poinformowani zostaną o terminach oraz sankcjach jakie grożą za niedokonanie wpisu w terminie.

Ekodoradca udostępni mieszkańcom papierowe wersje Deklaracji A i Deklaracji B- mieszkańcy będą mogli pobrać deklaracje do wypełnienia w domu bądź wypełnić je z pomocą Ekodoradcy na miejscu w trakcie spotkania, by gotowe złożyć we właściwym Urzędzie.

Termin i miejsce spotkania:

13.06.2022 r. godz. 17:00, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej.