Subregion PółnocnySpotkania z władzami i przedstawicielami gmin w siedzibach Urzędów.

Spotkania z władzami i przedstawicielami gmin w siedzibach Urzędów.

Spotkania z władzami i przedstawicielami gmin w siedzibach Urzędów.

W okresie od 8 – 14 czerwca 2022 roku zainicjowane zostały spotkania Ekodoradcy Subregionu Północnego z przedstawicielami gmin.

8 czerwca odbyły się spotkania w Gminie Lipie i Gminie Przystajń. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz oraz pracownicy Wydziałów Ochrony Środowiska. Tematem rozmów było określenie zakresu i planu działań Ekodoradcy Subregionalnego na terenie gmin.

Kolejne spotkania odbyły się 10 czerwca w Gminie Blachownia i Gminie Starcza, 13 czerwca w Gminie Popów oraz 14 czerwca w Gminie Panki. Były one okazją do nawiązania współpracy i określenia wzajemnych oczekiwań. Ustalone zostały pierwsze terminy spotkań z mieszkańcami i dyżurów w Urzędach Gmin.