Subregion PółnocnySpotkanie informacyjne Ekodoradcy z mieszkańcami w ramach działalności Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Spotkanie informacyjne Ekodoradcy z mieszkańcami w ramach działalności Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Spotkanie informacyjne Ekodoradcy z mieszkańcami w ramach działalności Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Wrzesień to okres intensywnej pracy dla naszych Ekodoradców. Spotkania z mieszkańcami, uczestniczenie w imprezach plenerowych oraz warsztaty z dziećmi to tylko niektóre z form ich  działalności.

Dzięki organizowanym  przez Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” cyklem spotkań dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekodoradca Ewa Chojnacka miła okazję na przybliżenie mieszkańcom Subregionu Północnego pojęcia „ Wspólnot Energetycznych”.

Podczas spotkań zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej oraz

w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni podjęta była tematyka związana ze spółdzielniami energetycznymi. Omówiona została ich geneza, formy funkcjonowania oraz podstawy prawne w UE i Polsce. Spotkania dały okazję do konstruktywnej dyskusji o obecnej sytuacji na rynku energetycznym oraz uchwały antysmogowej województwa śląskiego.