Subregion PółnocnyZaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Janów, 8 czerwca 2022r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Janów, 8 czerwca 2022r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Janów, 8 czerwca 2022r.

Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz Urząd Gminy Janów serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Janów na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W trakcie spotkania przekazane zostaną najważniejsze informacje dotyczące CEEB jak również zaprezentowana zostanie instrukcja złożenia deklaracji. Mieszkańcy poinformowani zostaną o terminach oraz sankcjach jakie grożą za niedokonanie wpisu w terminie.

Ekodoradca udostępni mieszkańcom papierowe wersje Deklaracji A i Deklaracji B – mieszkańcy będą mogli pobrać deklaracje do wypełnienia w domu bądź wypełnić je z pomocą Ekodoradcy na miejscu w trakcie spotkania, by gotowe złożyć we właściwym Urzędzie.

 Termin i miejsce spotkania

8.06.2022 r., Urząd Gminy Janów (sala sesyjna)