Subregion PółnocnyWsparcie dla mieszkańców w dopełnieniu obowiązku zadeklarowania źródła ciepła

Wsparcie dla mieszkańców w dopełnieniu obowiązku zadeklarowania źródła ciepła

Wsparcie dla mieszkańców w dopełnieniu obowiązku zadeklarowania źródła ciepła

W związku z obowiązkiem złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do końca czerwca 2022r., w dniach 22, 27 i 28 czerwca odbyły się spotkania edukacyjno – informacyjne oraz dyżury w siedzibie Urzędu Gminy Starcza oraz Urzędu Miasta Blachownia. Celem spotkań było wyjaśnienie mieszkańcom gmin czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków oraz w jaki sposób należy zgłosić posiadane źródło ciepła. Była to także okazja do dyskusji na temat uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa śląskiego, jak również dostępnych programów umożliwiających uzyskanie dotacji na wymianę źródła ciepa i termomodernizację budynku.

W celach edukacyjnych przedstawiono mieszkańcom dwie prezentacje dotyczące CEEB oraz przekazano ulotki informacyjne. Dodatkowo prezentacje otrzymały także gminy – w celu zamieszczenia ich w swoich serwisach gminnych.