Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiPlan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko został przyjęty!!!

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko został przyjęty!!!

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko został przyjęty!!!

W dniu 23 listopada br. Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Ślaskiego Uchwałą Nr 20/2023 przyjęło Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Plan posłuży mieszkańcom Subregionu Północnego przede wszystkim w poprawie dostępności do usług transportowych oraz ułatwi osiąganie celów podróży i mobilność. Nastąpi to poprzez działania i inwestycje skierowane m. in. na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, integrację usług transportowych, poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników oraz ograniczenie emisyjności w transporcie publicznym.