Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiPodpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów

Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów

Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów

Szanowni Państwo,

Jesteśmy niezmiernie dumni, iż w dniu dzisiejszym została podpisana pierwsza z pięciu umów
o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów.
W uroczystym podpisaniu udział wzięli Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski jak również partnerzy projektu: Wójt Gminy Miedźno Piotr Derejczyk, Wójt Gminy Popów Jan Kowalik, Członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski.
Jest to pierwszy znaczący krok w kierunku realizacji inwestycji dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach perspektywy finansowej FE SL 2021- 2027, w zakresie rozwoju transportu publicznego w Gminach Powiatu Kłobuckiego. Dostarczone poprzez centra przesiadkowe rozwiązania umożliwią swobodną i niskoemisyjną komunikację mieszkańców gmin Subregionu Północnego.