Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

Wspólnymi siłami … do CELU💪🧐

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 14 maja 2020r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka.

Wspólnie z Subregionem Południowym przygotowujemy się do wspólnej realizacji projektu pn. „Dostępny Urząd – Efektywny Samorząd”, którego beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego z terenu subregionu północnego i południowego województwa śląskiego.