Porozumienie

10 marca 2020 roku powstało FORUM SUBREGIONÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO skupiające 4 samorządowe stowarzyszenia, których członkami jest blisko 200 samorządów.

10 marca 2020 r. przechodzi do historii jako dzień, w którym jako pierwsze w kraju, działające na terenie jednego województwa, wszystkie subregionalne (NUTS 3) związki gmin i powiatów, na poziomie zarządzających nimi dyrektorów, porozumiały się tworząc platformę wsparcia pod nazwą FORUM SUBREGIONÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. W ramach FORUM podejmowane będą wspólne działania na rzecz wzmocnienia pozycji wobec administracji rządowej, samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz innych samorządów, organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Subregion Centralny (81 gmin i powiatów) Subregion Zachodni (28), Subregion Południowy (41) i Subregion Północny (34). W sumie 184 gminy i powiaty.

Adam Wawoczny PRZEWODNICZĄCYM FORUM.