Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiPOWSTAŁY KLASTRY ENERGII W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM

POWSTAŁY KLASTRY ENERGII W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM

POWSTAŁY KLASTRY ENERGII W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM

W dniu 9 grudnia 2021 roku Zarząd Związku przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego do Klastrów Energii utworzonych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Następnym krokiem było podpisanie w dniach 20 – 22 grudnia 2021 roku Porozumień cywilnoprawnych o ustanowieniu Klastrów Energii pomiędzy gminami, powiatami, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz firmą DOEKO Group Sp. z o.o. z Krakowa. W wyniku podpisania powstały cztery Klastry Energii, w skład których weszły:

  1. Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej: Gmina Miasto Częstochowa, Gmina Poczesna, Gmina Olsztyn, Gmina Mstów, Gmina Rędziny.
  2. Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego: Gmina Blachownia, Gmina Konopiska, Gmina Starcza, Gmina Kamienica Polska,  Gmina Janów, Gmina Lelów, Gmina Koniecpol, Gmina Przyrów, Gmina Dąbrowa Zielona, Gmina Kłomnice, Gmina Kruszyna, Gmina Mykanów, Powiat Częstochowski.
  3. Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego: Gmina Kłobuck,  Gmina Miedźno, Gmina Popów, Gmina Lipie, Gmina Krzepice, Gmina Opatów, Gmina Panki, Gmina Przystajń, Gmina Wręczyca Wielka, Powiat Kłobucki.
  4. Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego: Gmina Myszków, Gmina Niegowa, Gmina Poraj, Gmina Koziegłowy, Gmina Żarki, Powiat Myszkowski.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego jest jednym z Członków Założycieli we wszystkich Klastrach Energii, jednocześnie pełni funkcję Lidera dla trzech Klastrów Energii ( Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej, Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego, Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego ) natomiast funkcję Lidera dla Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego pełni Powiat Myszkowski.

DOEKO Group Sp. z o.o. z Krakowa jest Członkiem Założycielem i jednocześnie pełni funkcję Koordynatora we wszystkich czterech Klastrach Energii.

Misją Klastra jest współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej. Jego zadaniem będzie poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz optymalizacja wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Kontekstem powołania klastra są przygotowania do wykorzystania środków unijnych, które w nowym okresie programowania będą w dużej mierze przeznaczone na zieloną energię i gospodarkę niskoemisyjną.

Poprzez Klaster mają być wdrażane nowe rozwiązania technologiczne, w tym innowacyjne modele wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie zasobów, z których będą mogły korzystać samorządy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Klaster ma zapewnić szerszy dostęp do energii oraz optymalizację usług komunalnych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) powinno przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w miastach i gminach subregionu.

– Chcemy, aby dzięki działalności klastra jak najwięcej energii było na danym terenie produkowane i konsumowane – deklaruje Szymon Kozak, prezes DOEKO, firmy zajmującej się m.in. doradztwem inwestycyjnym w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Klaster energii ma być platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym reprezentowanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębiorcami oraz ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w realizację założonych celów.