Subregion PółnocnyProjekty Gmin Subregionu Północnego

Projekty Gmin Subregionu Północnego

Projekty Gmin Subregionu Północnego


Gmina Przyrów

http://www.przyrow.pl/budowa-kanalizacji-sanitarnej-z-przylaczami-i-przepompowniami-dla-miejscowosci-staropole-gmina-przyrow

http://www.przyrow.pl/aktualnosci/artykul/gmina-przyrow-otrzymala-dofinansowanie-na-oze

http://www.przyrow.pl.

Informacje o realizowanych i zrealizowanych projektach zamieszczone zostały pod następującymi linkami:
Gmina Blachownia