Subregion PółnocnyPrzydatne linki

Przydatne linki

Strona WWW Projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”: https://przywracamyblekit.slaskie.pl/

Profil FB Ekodoradców Subregionalnych : https://www.facebook.com/ekodoradcy.subregionu.polnocnego

Profil FB Projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”: https://www.facebook.com/slaskie.przywracamy.blekit

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/5070/akt.pdf

Uchwała antysmogowa dla Województwa Śląskiego: https://przywracamyblekit.slaskie.pl/pl/dokumenty/uchwala-antysmogowa.html

Terminy wymiany źródeł ciepła : https://przywracamyblekit.slaskie.pl/pl/dokumenty/terminy-wymiany-zrodel-ciepla.html

Program Priorytetowy Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

Program Priorytetowy Mój Prąd: https://mojprad.gov.pl/

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów: https://lista-zum.ios.edu.pl/

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Komunikaty dotyczące jakości powietrza: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home