Rowerem przez Jurę !!

Rowerem przez Jurę !!

Subregion Północny Województwa Śląskiego przygotowuje się do realizacji zarówno wspólnych, jak i indywidualnych projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W ramach planowanych do realizacji projektów powstanie w najbliższych latach w subregionie sieć

2️⃣0️⃣0️⃣km dróg rowerowych‼️

Jednym z niezbędnych elementów procedury poprzedzającej realizację zadania są umowy o partnerstwie w sprawie takich zintegrowanych inwestycji.

4 kwietnia podpisano umowę partnerstwa dotyczącą projektu „Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17”, który wpisze się w projekt w skali krajowej. Trasa nr 17, zwana Wartostradą, przebiegać będzie głownie wzdłuż Warty (a później na południe do granicy ze Słowacją), obejmując województwa: śląskie, łódzkie, wielkopolskie i lubuskie. Jej przebieg na obszarze naszego subregionu prowadzi – patrząc od północy – przez gminy: Kłomnice, Mstów, Częstochowa, Olsztyn, Żarki i Niegowę. Długość zaplanowanej trasy rowerowej na obszarze subregionu to 7️⃣8️⃣km👏 (w tym długość infrastruktury niezbędnej do budowy to 48 km).

5 kwietnia to data zawarcia kolejnych umów partnerskich dotyczących budowy tras rowerowych nr 609 oraz 6.

Trasa nr 609, ma rangę regionalną (wojewódzką). Obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie. Jej przebieg na obszarze Subregionu Północnego prowadzi przez gminy: Blachownia, Częstochowa, Kamienica Polska, Kłobuck, Konopiska, Lipie, Myszków, Opatów, Poczesna, Popów, Poraj, Wręczyca Wielka, Żarki. Długość planowanej trasy rowerowej na obszarze Subregionu : 1️⃣0️⃣1️⃣ km❗️❗️

Trasa nr 6 jest trasą łączącą województwo dolnośląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie oraz lubelskie. Jej przebieg na obszarze Subregionu Północnego prowadzi przez gminy: Blachownia, Częstochowa, Kruszyna, Mykanów, Rędziny. Długość planowanej trasy rowerowej na obszarze Subregionu : 5️⃣2️⃣km❗️❗️

Obecnie na bazie powstałych koncepcji przygotowywane są programy funkcjonalno-użytkowe. Wnioski o dofinansowanie związek subregionalny zamierza złożyć w listopadzie, a w przyszłym roku rozpisywane będą – przez poszczególne miasta i gminy – przetargi wykonawcze. Realizacja inwestycji to lata 2025 i 2026.🚵‍♀️🚵🚵‍♂️🚴‍♀️🚴