Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiRUSZYŁA REKRUTACJA NABORU DO PROJEKTU „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

RUSZYŁA REKRUTACJA NABORU DO PROJEKTU „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

RUSZYŁA REKRUTACJA NABORU DO PROJEKTU „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

Ogłasza się nabór do projektu „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym w 33 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 1 jednostce budżetowej samorządu terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników/c w zakresie świadczonych przez nich usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, w tym kompetencji cyfrowych oraz w zakresie zielonej gospodarki.

W projekcie zaplanowano 4 zadania, w ramach których realizowane będą szkolenia i studia podyplomowe oraz działania promocyjno-informacyjne, rekrutacja, monitoring na obszarze Gminy Miasto Częstochowa, oraz na obszarze powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego.

Grupę docelową stanowi: 1031 pracowników/pracownic, w tym 803 Kobiet i 228 Mężczyzn zatrudnionych  w 33 urzędach jednostek gminnych i powiatowych oraz w 1 jednostce budżetowej, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r., art. 2 na podstawie wyboru Lub mianowania lub powołania lub umowy o pracę.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 13 do 28 maja 2024r.